Egy nemzetközi csillagászcsoport közzétette azt a térképet, amely az Univerzum tömegének akár 99%-át is kitevő, egyelőre ismeretlen természetű sötét anyag eloszlását és szerkezetét ábrázolja.A jelenleg széles körben elfogadott elmélet szerint az Univerzum anyagának 90-99 százaléka nem látható formában, úgynevezett sötét anyagként van jelen. Ez hordozza azt a hiányzó tömeget, amelynek gravitációja a galaxisok és galaxishalmazok anyagának együtt tartásához szükséges. A sötét anyag természete egyelőre rejtély előttünk, pedig számos jelölt akad, a neutrínóktól a kiégett csillagroncsokon keresztül a fekete lyukakig. Sokan vallják, hogy a hiányzó tömeg eddig ismeretlen, még felfedezésre váró elemi részecskékben koncentrálódik.
A galaxisokban lévő sötét anyag már régóta ismert, mivel jól megfigyelhető gravitációs hatást fejt ki. A galaxisok magjától távolodva nem csökken a csillagok keringési sebessége, ami csak úgy magyarázható, hogy a fénylő spirálkarokon kívül eső, láthatatlan anyag tömegvonzásának hatása alatt állnak.

Az európai, kanadai és amerikai csillagászok most elkészült térképein bonyolult szálas szerkezetet láthatunk, amelyen a kék oválisok a galaxisokat, a vörös fonalak pedig a sötét anyagot jelképezik. A térkép elkészítéséhez 200 ezer galaxist fényképeztek le az égbolt két négyzetfoknyi területén. A munkához a 3,6 méteres Kanadai-Francia-Hawaii-teleszkópra szerelt széles látószögű kamerát használták.

A képeket a Párizsban lévő TERAPIX adatfeldolgozó központban analizálták, ahol egy e célra kifejlesztett komputerprogram segítségével a galaxisok alakjában fellépő apró torzulások nyomait keresték. Ezek a torzulások azért keletkeznek, mert a galaxisból hozzánk tartó fény a közbeeső sötét anyag gravitációs hatása miatt részben eltorzul, illetve eltérítődik (gravitációs-lencsehatás).

Ezek az első térképek, amelyek a sötét anyagról készültek. Bár a sötét anyag összetételére nem adnak választ, de a szerkezet jól kirajzolódik: bonyolult, összekapcsolt szálakból álló hálózatot figyelhetünk meg. Az ilyen térképek sokat segíthetnek az Univerzum természetének jobb megértésében. Fény derülhet a galaxishalmazok sajátos eloszlásának okára, nevezetesen, hogy miért tömörülnek nagy falakba, fonalakba és csomókba, köztük gyakorlatilag üres térségekkel. A helyes kozmológiai modellek megalkotásához is elengedhetetlen a sötét anyag mennyiségének és eloszlásának viszonylag pontos ismerete. Az Univerzum anyagmennyisége ugyanis alapvetően befolyásolja a tágulás sebességét és idejét, így Világegyetemünk végső sorsát is.A feltérképezett égbolt-területet négyszögek jelzik. A kör a telihold átmérőjét érzékelteti

S. T.

Ajánló:

A projekt honlapja, további képekkel és információkkal. A sötét anyagra utaló jelek, a sötét anyag lehetséges összetevői, a sötét anyag kozmológiai szerepe. Kitűnő magyar nyelvű összefoglaló. A halmaz tömegének egy része sötét anyag formájában van jelen. A fénylő anyag mennyisége ugyanis nem lett volna elegendő ahhoz, hogy fogva tartsa az intergalaktikus térben lévő forró, röntgensugárzó gázanyagot. Az új eredmények szerint nincs elegendő anyag az Univerzumban ahhoz, hogy gravitációs hatásánál fogva lassítsa és megállítsa a tágulást.