Az első bevándorlók egy részét, akik Jamestownban telepedtek le, valaki arzénnel megmérgezte, könnyen lehet, hogy maga John Smith kapitány - állítja Frank Hancock patológus.

A kutató arra keresett magyarázatot, miért halt meg olyan sok ember alig két évvel azután, hogy 1607-ben Angliából áthajóztak Amerikába, s ott letelepedtek.
Fiatal férfi koponyadarabjai, ahogy a régészek megtalálták

Hancock átvizsgálta Smith és más telepesek leveleit. Ráakadt közöttük egy olyanra, amelynek holland szerzője azzal vádolta Smith-t, hogy társait patkányméreggel, vagyis arzén-trioxiddal megölte. A patológus mintegy hatvan olyan mondatot talált, amely a betegség tüneteit írta le. Mindegyik jellemző hasonlatos volt.

Hancock szerint a gyilkosságok 1607 és 1610 között négy részletben történek. Először 1609-ben halt meg majdnem négyszázötven ember, s hatvanan maradtak életben. A történészek úgy vélik, éhhalál végzett velük, mivel a patkányok megették kukoricakészleteiket. Valójában őket is megmérgezték.

Smith vitába keveredett a hollandokkal és más telepesekkel. A gyilkosság lehetséges okáról ennél több nem deríthető ki a levelezésből, de a történészek már korábban rájöttek arra, hogy a telepesek között már Európában is voltak vallási és politikai összeütközések, amelyek az Újvilágban földbirtokvitákkal egészültek ki. A patológus elismeri, hogy nézeteit nehéz lenne minden kétséget kizáróan bizonyítania, mégis meggyőződése, hogy Smith volt társai gyilkosa.
A csontokból összeállított koponya
Gipszminta
Az arcszövet rekonstrukciója
A kész arc
A korabeli divatnak megfelelően helyreállított fej

(Élet és Tudomány)