A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány pályázatot hirdet az Űrkutatás iránt érdeklődő tanulók számára. A legjobb eredményt elért, angolul beszélő középiskolás pályázók közül választják ki azokat - egy fiút és egy lányt - akik kiutazhatnak a NASA nemzetközi ifjúsági Űrtáborába, Huntsville-be.A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány pályázatot hirdet

"Jövőnk a Naprendszerben"

címmel az űrkutatás iránt érdeklődő tanulók számára. Az oktatási intézményekben tanulók 11-14 és 15-18 éves korcsoportokban pályázhatnak. A pályázatokat a MANT titkárságára (1027 Budapest, Fő u. 68. vagy a postacímre: 1371 Budapest Pf. 433.) kell benyújtani. Felvilágosítás a MANT titkárságán, a (06-1) 201-8443-as telefonszámon kapható.

Beküldési határidő: 2001. április 12.

A pályázók feladata az, hogy válasszanak ki egyet a megadott területek közül (vagy más, a témához csatlakozó egyéb szempontokat) és elgondolásaikat esszében fejtsék ki.

Témakörök:

- ismertesd a Naprendszer általad kiválasztott objektuma megismerésének történetét, legfőbb tanulságait és a jövő kutatási terveit. (Főleg az általános iskolás korosztálynak ajánlott.)

- írd le milyen szerepet szánnál a tudományos és technikai kutatásokban az űrszondáknak és az emberes űrrepüléseknek,

- írd le, hogy milyen konkrét programot vagy konkrét kísérletet terveznél bolygórendszerünk objektumainak kutatására.

- írd le, ha űrhajós lennél, milyen munkát végeznél a Naprendszer valamelyik objektumán,

- írd le, miben és hogyan fogja megváltoztatni mindennapi életünket a Naprendszer jobb megismerése vagy az objektum emberi célokra való felhasználása,

- A. C. Clarke "2001 Űrodisszeia" c. művével kapcsolatban vesd össze az űrkutatás korábban elképzelt és valóságos fejlődését.

A pályázók olvasmányaik alapján, de önálló feldolgozásban ismertessék elgondolásaikat, maximum 7 oldal terjedelemben. (Az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba.

A pályázat eredményét 2001 május végéig nyilvánosságra hozzuk.

Formai követelmények

Kérjük feltüntetni
- a pályamű címoldalán a pályázó nevét, lakáscímét és telefonszámát.
- az iskola nevét és címét, valamint add meg milyen és hányadik osztályt végzel,
- a pályázat elkészítését támogató tanárod nevét (ha van ilyen),
- az életkort (születés évét) és azt, hogy részt vettél-e már korábbi pályázatokon,
- a borítékra rá kell írni a pályamű címét (mely nem egyezhet meg a kiíráséval.)

További követelmények

A pályamunkát gépelve vagy szövegszerkesztővel nyomtatva 2 példányban kérjük, de szép kézírást is elfogadunk. A másodpéldány fénymásolat is lehet. Kéziratot nem adunk vissza.
A pályázathoz irodalomjegyzéket kell mellékelni. Fel kell tüntetni az internetes hivatkozásokat is. A határidő után beérkező pályázatokat a zsűri nem értékeli.

Elbírálás: a beérkezett pályaműveket két külön kategóriában értékeli a szakmai zsűri. Általános iskolások (11-14 év) és középiskolások (15-18 év) A pályázatokat 2001 májusának végéig szakértőkből álló zsűri bírálja el.

Értékelési szempontok:

a feldolgozott ismeretanyag hitelessége
a feldolgozás eredetisége
a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétikai kivitele
a kiírásban felsorolt követelmények betartása

Díjak

Kategóriánként a két legjobb pályamű térítésmentesen vehet részt a 2001 évi magyarországi űrtáborban. További három-három helyezett részvételi díját az elért helyezés mértékében csökkentjük. A Nyolcadik Magyar Ifjúsági Űrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázók is) eredménytől függetlenül elnyeri. Tárgynyeremények is lesznek. A legjobb eredményt elért, angolul beszélő középiskolás pályázók közül választjuk ki azokat - egy fiút és egy lányt - akik kiutazhatnak a NASA nemzetközi ifjúsági űrtáborába, Huntsville-be. (Aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, másodszor nem kerülhet sorra.)

Tájékoztatás

2001 január 9-én, kedden de. 10-12 és 14-16 óra között konzultációt rendezünk a MANT Titkárságán (Budapest, II. Fő u. 68. I. em. 138.) Februárban Ifjúsági Fórumot tartunk. A rendezvényekre minden érdeklődőt várunk. Időpontját a MANT Körlevelében és www.mtesz.hu/tagegy/mant címen található honlapunkon adjuk meg.

Ajánló: