Az idei matematikai Wolf-díjat a bizottság Vlagyimir Igorjevics Arnoldnak és Saharon Shelahnak ítélte. Az 1978 óta évente (többnyire) két matematikusnak kiosztott Wolf-díj egyre rangosabbá válik, egyértelműen a jó döntések miatt, a díjazottak rangja emeli a díj rangját. A mostani döntésre ez mindenképpen áll, mindkét matematikusról elmondhatják: a kiválók legkiválóbbjai közé tartoznak.

Arnold (Odessza, 1937. június 12.) a moszkvai Sztyeklov Matematikai Intézet és a párizsi egyetem professzora. Családjában négy generációra visszamenőleg voltak matematikusok. A moszkvai egyetemen Kolmogorov tanítványa lett, harmadéves korában tanárával fontos munkát végzett Hilbert 13. problémájának (negatív) megoldásában.

A Kolmogorov, Arnold és Moser által létrehozott elmélet (a KAM-elmélet) áttörést jelent a mechanika matematikai elméletében, nyomában fontos eredmények születtek, például a Naprendszer stabilitásával kapcsolatban. A dinamikus rendszerek, a differenciálegyenletek elméletén kívül Arnold olyan, a laikusok előtt is népszerű elmélettel is foglalkozott, mint a szingularitások elmélete (azaz káoszelmélet). Nemcsak fontos eredmények bizonyítójaként, hanem jó tollú szerzőként is ismert: számos kötete közül jó néhány magyar fordításban is megjelent.

Shelah (Jeruzsálem, 1945. július 3.) a jeruzsálemi Héber Egyetem és az amerikai Rutgers Egyetem professzora számos témával, így algebrával, kombinatorikával, topológiával halmazelmélettel és matematikai logikával is foglalkozik. Ez utóbbi kettőben elismerten ő a legjobb kutató. Mély, önálló elméleteket dolgozott ki az elsőrendű elméletek modelljeivel és a számossághatványozással kapcsolatban, ez utóbbiról nyert eredményei egy mély szinten gyakorlatilag megfordították a Hilbert első problémájára adott Gödel-Cohen-féle negatív választ. Ez utóbbi munkáját néhány hónapja az MTA Bolyai-díjjal jutalmazta. Shelah jelentős magyar kapcsolatokkal is rendelkezik: együttműködött a magyar halmazelméleti iskolával (Erdős, Hajnal) és sok fiatal tanítványa-munkatársa van.

(Természet Világa)

Ajánló: