Az [origo] Klón-dossziéja közérthető nyelven mutatja be a klónozás különféle típusait, rávilágít a biológiai és etikai problémákra, s feltárja a klónozás más kutatási területekkel való kapcsolatait.

A klónozás típusai
Mi a klónozás? Erre a kérdésre a legtöbb embernek egy teljes emberi szervezet mesterséges létrehozása jut eszébe, s igen sokan arról is meg vannak győződve, hogy a klón nem csupán genetikailag lesz azonos a klónozott személlyel, de pszichikailag, érzelmileg és mentálisan is (lásd például a kis Hitler felnevelését). A dolog azonban ennél jóval összetettebb, s dossziénk első fejezetében arra vállalkozunk, hogy közérthető nyelven mutassuk be a klónozás különféle típusait.
 

Biológiai problémák
Az ember klónozása - még ha az etikai, jogi, vallási problémákba most nem is mélyedünk bele - egyelőre pusztán biológiai szempontból is igen kockázatos vállalkozásnak tűnik. A klónozási technológiáknak elképesztően kicsi a hatékonysága, s a megszületett állati klónok genetikailag nem teljes értékűek.

Etikai problémák
A Time és a CNN közvélemény-kutatásának 2001. februári eredményei szerint az emberek 90%-a ma még rossz ötletnek tartja a klónozást. A klónozás iránti társadalmi igény azonban egyre nő. Sokan azt gondolják, hogy a klónozással a halál arcába nevethetnénk, örökkévalóságot teremtve önmaguknak. Ez óriási tévedés.

Az iskolában Dollynak csúfoltak - exkluzív interjú egy klónozott férfival 2089-ből
Egy dologról a klónozás problémáiról írott legnagyobb lélegzetvételű munkák sem beszélnek: a klónok várható jogi és társadalmi helyzetéről. Az [origo] e tekintetben első kézből szerzett információkat, amikor - természetesen csak képzeletben - interjút készített egy klónozott emberrel.

Az ember klónozásának főbb lépései (részletesen lásd A klónozás típusai c. cikkben):
Összeállította: Simon Tamás, Münz Márton , Takács Tamás (cikkek), Ruprecht Vilmos (grafika). Ezúton is szeretnénk megköszönni Raskó István, a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete igazgatójának szakmai útmutatásait a háttéranyagok elkészítéséhez.