Villámgyorsan haltak ki a dinoszauruszok

Egy amerikai-olasz kutatócsoport szerint a dinoszauruszok alig 10 000 év alatt eltűntek a Föld felszínéről a kréta végén. Kihalásukat egyetlen földönkívüli test becsapódása okozhatta.

Az erre vonatkozó bizonyítékokat Olaszországból és Tunéziából származó kőzetekben fedezték fel a geológusok. Eredményeik azt a nézetet támogatják, mely szerint egyetlen hatalmas aszteroida- vagy üstökösbecsapódás tehető felelőssé a 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett tömeges kihalásért. Elvetik azt a másik népszerű elméletet, miszerint a dinoszauruszok kimúlása a hatalmas vulkánkitörések miatt kialakuló klímaváltozásokra vezethető vissza.

A vizsgált mintákat a kréta-harmadidőszak határán lerakódott üledékes kőzetekből gyűjtötték. Ez a határvonal jelzi azt a 65 millió évvel ezelőtti eseményt, mely során a földi élővilág 70%-a eltűnt az ősmaradvány anyagból. A tudósok már régóta szeretnék meghatározni, hogy mennyi idő alatt rakódtak le a határon található agyagrétegek. Ezzel egyúttal azt is meghatároznák, hogy mennyi idő alatt haltak ki az egykori élőlények, többek között például a dinoszauruszok. Az is izgalmas kérdés, hogy a nagy kihalás után az élővilág mennyi idő alatt tudta kiheverni a nagy krízist, mennyi időre volt szükség az élővilág újjáéledéséhez.

Az amerikai-olasz kutatócsoport a határról származó kőzetmintákban a 3-as tömegszámú héliumizotóp mennyiségét határozta meg. Ennek az izotópnak a szintje a Földön leülepedő bolygóközi por mennyiségét tükrözi, és megfelelően kalibrálva felhasználható a kőzetek lerakódási sebességének a meghatározására. Vizsgálataik szerint a kréta-harmadidőszak határon lévő agyagrétegek mintegy 10 000 év alatt ülepedtek le. Szerintük ez a rövid időtartam azt a véleményt támasztja alá, mely szerint a dinoszauruszokat egy hirtelen, katasztrófaszerű esemény törölte el, mégpedig egy extraterresztrikus test becsapódása. A 3He felhalmozódásának gyakorlatilag állandó szintje azt is jelzi, hogy a becsapódó test nem egy üstökösraj része volt. Az üstökösök ugyanis "poros" objektumok, és amennyiben számos üstökös bejut a Naprendszer belsejébe, akkor megnövekszik a Földre jutó bolygóközi por mennyisége. Ha pedig több a por, akkor nagyobb a 3He mennyisége. Mivel ilyen növekedés nem tapasztalható a vizsgált mintákban, ez kizárja a nagyszámú üstökös jelenlétét a kréta-harmadidőszak határán. Így tehát egyetlen test csapódhatott be, melynek nyomát Mexikóban találták meg a Yucatán-félszigeten.

Ugyanakkor sok geológus érvel amellett, hogy azok a hatalmas vulkánkitörések okozhatták a dinoszauruszok kipusztulását, amelyek szintén ebben az időszakban zajlottak le. Leggyakrabban a Nyugat-Indiában található Dekkán trappbazaltokat szokták kapcsolatba hozni a tömeges kihalásokkal. Egy ekkora kiterjedésű vulkanizmus természetesen alapvetően befolyásolhatja a globális éghajlatot, és valószínűleg megzavarja a táplálékláncokat. Az amerikai-olasz kutatócsoport szerint viszont ez az esemény túl hosszú ideig tartott. A bazaltömlések időtartamát 500 000 évre becsülik, ami szerintük nehezen egyeztethető össze azzal, hogy az új eredmények alapján az átmenet 10 000 év alatt megtörtént.

Dulai Alfréd

Ajánló:

Információk angol nyelven a cikkben ismertetett vizsgálatokról.

Korábban:

2000. augusztus 9. A dinoszauruszok nem mutatnak fokozatos kihalást, mielőtt egy meteorit becsapódás végleg eltörölte volna őket az élet színpadáról. Erre a következtetésre jutott egy észak-amerikai kutató csoport néhány késői dinoszaurusz maradvány vizsgálata alapján. 1999. október 20. Lehet, hogy nem a sokat emlegetett meteoritbecsapódás miatt haltak ki a dinoszauruszok. Egy kínai kutató szerint a dinoszauruszok még több százezer évig éltek a becsapódás után, legalábbis Kína egyes részein. 2001. március 13. A Földön kívüli eredetű nemesgázokkal töltött fullerének vizsgálata szerint a földtörténet legnagyobb kihalása, amely a perm végén következett be, a kréta végi kihaláshoz hasonlóan egy aszteroida vagy üstökös becsapódásával hozható összefüggésbe. 250 millió évvel ezelőtt a tengeri fajok 90%-a, a szárazföldi gerincesek 70%-a halt ki nagyon rövid idő alatt.