Nemzeti Környezetvédelmi Program - 2001, 2002

Az idei és jövő évre együttesen 395 milliárd forintot tervez fejlesztésekre, intézkedésekre a Nemzeti Környezetvédelmi Program.

Az idei előirányzat 205 milliárd 476 millió forint. Ehhez a legnagyobb hozzájárulást, 43 milliárd 920 millió forintot a Belügyminisztérium teljesíti a tervek szerint. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium az elképzelések szerint 40 milliárd 615 millió forintot biztosít a programok megvalósításához. Ezt követi a szaktárca, a Környezetvédelmi Minisztérium 37 milliárd 824 millió forinttal. Jelentős összeg, 26 milliárd 705 millió forint bevonását tervezi a program jövőre külső forrásokból. Ugyancsak számottevő, 24 milliárd 637 millió forint az önkormányzatok tervezett hozzájárulása.

A Belügyminisztériumnál megjelölt összeg döntő részét, 39 milliárd 520 millió forintot a vízvédelemre, így többek között a csatornázásra és szennyvíztisztításra kell fordítani. Ezeket a fejlesztéseket szolgálja a Környezetvédelmi Minisztériumnál megjelölt 17 milliárd 260 millió, illetve a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumnál szerepeltetett 8 milliárd 520 millió forint. Az igen költséges vízvédelmi beruházásokhoz 9 milliárd forinttal járulnak hozzá az elképzelések szerint külső források, és az önkormányzatoknál megjelölt összeg döntő része, 20 milliárd forint is ezt a célt szolgálja.

A másik terület, ahol a magas ráfordítási igény miatt ugyancsak több tárca koncentrálja pénzeszközeit - a külső források és az önkormányzatok hozzájárulásával együtt - a hulladékgazdálkodás. Ezekre a fejlesztésekre a Belügyminisztérium 3 milliárd 400 millió forintot szán, a Környezetvédelmi Minisztérium 6 milliárd forintot meghaladó összeget. A külső forrásokból a tervek szerint csaknem 14 milliárd forint vonható be e feladatok teljesítéséhez, az önkormányzatok pedig több mint 4 milliárd forinttal finanszírozzák a hulladékgazdálkodás korszerűsítését.

A közlekedési beruházások magas forrásigénye magyarázza a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumnál e célnál megjelölt keretösszeget. Ennél a minisztériumnál 31 milliárd 740 millió forintot jelöl meg a program e cél finanszírozására.

A minisztériumok általában forrásaikat csak néhány kiemelt célra koncentrálják. Ez alól csak a Környezetvédelmi Minisztérium kivétel, ez a tárca a 10 kiemelt cél mindegyikénél megjelenik finanszírozóként. A legnagyobb összegeket a már említett vízvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási területekre irányozza elő a Környezetvédelmi Minisztérium.

Szerepet vállal a tárca ugyanakkor a természetvédelmi, illetve a fenntartható mezőgazdasági termelést elősegítő fejlesztések támogatásában 5 milliárd 592 millió forinttal. A levegővédelmi programokat mintegy 3 milliárd forinttal finanszírozza a tárca. A versenyképességet is javító környezetkímélő technikák, technológiák bevezetését, valamint a környezetbarát közlekedést egy-egy, több mint 2 milliárd forintos keret szolgálja a tárcánál.

A társadalom környezeti gondolkodásmódjának erősítését a nevelést, képzést több mint 600 millió forint segíti elő. A környezetbiztonsági fejlesztéseknél 345 millió, a környezet-egészségügyi fejlesztéseknél 220 millió forint szerepel, az anyag- és energiahatékonyság javítását, a megújuló energiaforrások alkalmazását 338 millió forintos keret szolgálja.