Genetika - Génetika

Ferenczi Andrea szakmabeliek és laikusok körében is méltán elismert könyve a közelmúltban angol nyelven is megjelent. A szerző ismert magyar szakemberekkel készített interjúk segítségével vezeti be az olvasókat a biológia "szép új világába", jogi, etikai, ökológiai, szociológiai, teológiai, problémákat is érintve. Összeállításunkban a dr. Falus Andrással készült teljes beszélgetés olvasható, aki idén elnyerte Év Tudósa díjat.

A géntechnológia robbanásszerű fejlődése olyan lehetőségekkel kecsegteti az emberiséget, amelyekről korábban a science fiction álmodott. Az élet meghosszabbítása, örökletes betegségek megelőzése, a rák és az AIDS gyógyítása, a meddőség kezelése új reprodukciós technikákkal... Noha túlzás lenne azt állítani, hogy mindez már rendelkezésre áll, a médiából áradó szenzációs (ál)hírek hallatán sokan álmaik közeli beteljesedésének örvendeznek. Mások megrettennek, mert felismerik, hogy kétélű kardról van szó, amellyel vissza is lehet élni.

A "szép új világ" víziója olyan jogi, etikai, ökológiai, szociológiai, teológiai, problémákat és kérdéseket vet fel, melyek etikai szólamokba burkolt pragmatizmus helyett új megoldásokat, társadalmi vitákat, sőt törvényeket követelnek. 

A Harmat Kiadó könyve - a molekuláris biológia rejtelmeiben és szomszédos területein kicsit elidőzve, néhány új tudományág születését felvillantva - abban szeretné segíteni az olvasót, hogy a vitatott és olykor összetett kérdésekben saját maga alakíthassa ki véleményét. Ebben olyan ismert magyar szakemberek - genetikus, immunológus, orvos, bioetikus, jogász, filozófus, teológus, politikus, ökológus, etológus - segítségére számíthat, akik szüntelen tudományos igazságkeresése nem öncélú, hanem felelősségből és szeretetből fakad.

Részletek a könyvből

Bevezetés (Ferenczi Andrea)
Köszönettel tartozom beszélgetőpartnereimnek az élővilágból vett szellemes példáikért, a kedves anekdotákért, hiteles, őszinte és érthető válaszaikért, mely segítségével egy élénk és színes képet festhettünk a genetika-génetika aktualitásairól, mely csupán pillanatkép.

Előszó (Falus András)
Meggyőződésem, hogy az olvasó a genetika-génetika lélegzetelállítóan izgalmas és aktuális kérdésein túl még ennél is sokkal alapvetőbb kérdésekkel találkozik. Gondolkodó, mai magyar értelmiségiek bevallott vagy kimondatlan világnézeti töprengéseit olvashatja szakmájuk kapcsán és ürügyén.

Meddig - és ne tovább? Beszélgetés Falus Andrással (részlet a könyvből)
"Abban is nagyon hiszek, amit Pál apostol mond a Korinthusi levélben, hogy Isten hűséges és nem hagyja az embert erején felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el tudjuk azt viselni. Ha ezt elhisszük, és én elhiszem, még világosabb, hogy a legnagyobb veszély a tudományellenesség. Ez sötétséget jelent."

A Harmat Kiadó
A Harmat Kiadói Alapítvány 10 éve alakult egyetemista diákok kezdeményezésére. Eddig 100 kötetük jelent meg, felölelve a gyermekkönyvektől az egyetemi tankönyvekig terjedő spektrumot.

A Harmat Kiadó honlapja