Kommunikációelméleti sikerkönyv magyar nyelven

Em Griffin nagy sikerű kommunikációs tankönyvének magyar kiadása a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg az alábbi címen: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

A kötet a kommunikáció harminchárom fő elméleti modelljét mutatja be, kezdve az általános és személyközi kommunikációs elméletektől a csoportos és szervezeti kommunikációra vonatkozó diszciplinákon át egészen a tömegkommunikációs teóriákig. Tudományos igényű, mégis könnyen érthető könyv, humoros rajzokkal. Szakemberek szerint (dr. Buda Béla - SOTE, dr. Síklaki István - ELTE, dr. László János - JPTE) a legjobb kommunikációelméleti szakkönyv, amelyhez hasonló ez ideig nem jelent meg magyar nyelven. A könyv a Felsőoktatási Tankönyvpályázat egyik nyertese.

A könyv tartalomjegyzéke a Harmat Kiadó honlapján érhető el.

Vélemények

"Em Griffin könyve harminckét kommunikációs elméletet mutat be, közérthető, olykor humoros stílusban ismertetve az adott szakterület legkiválóbb tudósainak eredményeit. A könyv tematikájában és naprakész szakmaiságában egyaránt újdonság a magyar szakirodalom és a felsőoktatási segédeszközök tárházában."
Dr. Pléh Csaba, pszichológus, egyetemi tanár

"A kommunikáció jelenségvilágát Em Griffin könyve a legkülönbözőbb diszciplináris beágyazottságban kezeli, így egyebek között tárgyalja a nyelvészeti, antropológiai, kultúraelméleti, pszichológiai megközelítéseket, valamint részletesen bemutatja az egyes elméletek filozófiai és etikai reflexióit is."
Dr. László János, pszichológus, egyetemi tanár

"Nagy hiányát érzem egy olyan alapmunkának, amely tág horizonttal, és mindenekelőtt szociálpszichológiai kitekintéssel mutatná be az emberi kommunikációt. Em Griffin könyve betöltheti ezt az űrt. Ragyogóan átgondolt, széles spektrumú képet rajzol a kommunikációról."
Dr. Síklaki István, szociálpszichológus, egyetemi tanár

A könyv megjelenését az OM Felsőoktatási Tankönyvpályázata támogatatta.

Ajánlat:

Harmat Kiadó

Korábban az [origo]-ban:

Genetika - Génetika
2001.08.01. Ferenczi Andrea szakmabeliek és laikusok körében is méltán elismert könyve a közelmúltban angol nyelven is megjelent. A szerző ismert magyar szakemberekkel készített interjúk segítségével vezeti be az olvasókat a biológia "szép új világába", jogi, etikai, ökológiai, szociológiai, teológiai, problémákat is érintve. Összeállításunkban a dr. Falus Andrással készült teljes beszélgetés olvasható, aki idén elnyerte Év Tudósa díjat.