Visszaláposítás a Hanságban

Feltámadt a lápvilág a Hanság egy darabján, hatszáz hektáron történt meg az úgynevezett vizes élőhely rekonstrukció.

Fekete gólya

A magyar állam és a Holland Királyság támogatásával megvalósult beruházásról Kárpáti Lászlót, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy miután a Hanság lecsapolásával eltűntek a vizes élőhelyek, a megváltozott természeti viszonyok súlyosan károsították az őshonos állat- és növényvilágot.

A tavaly megkezdett munkák keretében három, egymástól függetlenül elárasztható területet alakítottak ki töltésekkel, csatornákkal, zsilipekkel.

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó térségben a terület több lépcsőben megoldott lecsapolása, kiszárítása után betelepített fákat kitermelték, mivel azok a tartós vízborítást nem képesek elviselni, s többségükben tájidegen fajok egyedei voltak.

Ugyanakkor a magasabban fekvő, az elárasztás által nem érintett foltokon meghagyták a fás vegetációt.

A munkálatokra 120 millió forintot költött a nemzeti park - közölte az igazgató.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága

A rekonstrukcióhoz a környezetvédelmi alap 80 millió forinttal, a vízügyi alap 15 millió forinttal, Hollandia Mezőgazdasági Természetvédelmi és Halászati Minisztériuma 20 millió forinttal járult hozzá.

A három terület közül kettőt már korábban, ez év márciusában elárasztották a Rába vizével, a harmadik térségé a napokban zsilipnyitással kezdődött.

Megkezdték az őshonos növény-, és halfajok betelepítését is; különféle vízimadár-fajok máris rátaláltak a számukra kedvező életviszonyokat kínáló vidékre: több évtized után az idén először rakott fészket ezen a tájon a búbos vöcsök s a gólyatöcs.

A mesterségesen kialakított költőszigeteken három pár, Magyarországon fokozottan védett gulipán költött. A szakemberek az érintett térségben táplálkozó rétisas párt is megfigyeltek.

Láttak nagykócsagokat és kanalas gémeket, amelyek fészkelőhelyükről, a Fertő-tó vidékéről repültek el a hansági tájra táplálék után kutatva.
   
"A Hanságban egykor 50 ezer hektárnyi területet borított víz; szeretnénk  elérni, hogy a következőkben 4-5 ezer hektár vizes élőhely rekonstrukciója megvalósulhasson e vidéken" - mondta el az igazgató.

Ajánlat