A Biblia szerint Jézus születését egy csodálatos égi jelenség kísérte, amelyet "betlehemi csillag" néven ismerünk. Valóban van-e alapja e legendának, s ha igen, vajon mit láthattak az akkori emberek?

Összeállításunkban szigorúan a dolog csillagászati vonatkozásait szeretnénk megvizsgálni; nem a vallás s főleg nem a hit oldaláról közelítjük meg a problémát. Az olyan kérdések feltevése, hogy Jézus Krisztus ki volt valójában, nem a tudomány feladata. Egy másik fontos tény: a betlehemi csillag mibenlétének magyarázatára számos elképzelés létezik, s a jelenlegi keretek között nincs módunk az összes részletes bemutatására. Remélhetőleg sokakat megragad majd a dolog szépsége, s ők mélyebb ismereteket meríthetnek Ponori Thewrewk Aurél Csillagok a Bibliában c. nagyszerű művéből, amely ezen írás alapjául szolgált.

Mikor született Krisztus valójában?
Krisztus születésének időpontját nem könnyű meghatározni, de a történelmi adatok alapján Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie.

Létezett-e a betlehemi csillag?
Tény, hogy a Biblia semmilyen más égi jelenséggel nem foglalkozik ilyen alapossággal és részletekbe menően.

A lehetséges jelöltek
Milyen égitest lehetett a betlehemi csillag? Valódi csillag, maga a Sarkcsillag, netán üstökös, nóva vagy szupernóva? Vagy egyik sem?

A nagy bolygóegyüttállás
Kr. e. 7-ben olyan - egyébként igen ritka - bolygóegyüttállás volt látható, amelynek akkoriban óriási jelentőséget tulajdonítottak, s egyértelmű égi jelként értelmezhették.