Torzszülött csillagtörpe a bolygóóriások birodalmában

Amerikai csillagászok lefényképezték egy Naphoz hasonló csillag igen közeli kísérőjét.

Jelenleg mintegy 80 olyan Naprendszeren kívüli bolygót (exobolygót) ismerünk, amelyek Naphoz hasonló csillagok körül keringenek (s még néhány, más típusú csillag körül keringő ilyen objektumot). Mindegyiküket közvetett módszerrel fedezték fel: gravitációs hatásuk kis "rángatózást" idéz elő csillaguk mozgásában, amely a csillagról készült színképben kimutatható.

A most lefényképezett barna törpe (az előtérben) egy Naphoz hasonló csillag körül kering (illusztráció)

E bolygók csillagtávolsága szinte kivétel nélkül 4 csillagászati egységen belülre esik (1 CSE egyenlő a közepes Nap-Föld távolsággal, ami kb. 150 millió km). Négy csillagászati egységen túl azonban - ahol a Naprendszerben az óriásbolygók birodalma kezdődik (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz) "bolygóhiány" mutatkozik. Ez részben a mai észlelési technikák korlátozott érzékenységének köszönhető, hiszen minél messzebb van egy objektum a csillagától, annál kisebb gravitációs hatást tud rá kifejteni.

Érdekes, hogy a bolygóval rendelkező csillagok körül szinte egyáltalán nem találtak barna törpéket. A barna törpék olyan "torzszülött" csillagok, amelyekben kis tömegük miatt (kevesebb mint 0,08 naptömeg) nem indultak be a csillagokat éltető atommag-reakciók. Ebben a "barna törpe sivatagban" sikerült most lefényképezni egy ilyen objektumot, amely egy Naphoz hasonló csillag kísérője.

A felvétel rekordnak számít abból a szempontból, hogy az egymáshoz legközelebbi ismert csillagot és kísérőjét sikerült lefényképezni úgy, hogy fényük nem olvadt össze. A barna törpe csillagtávolsága 14 CSE (pályája a Naprendszerben ezzel a Szaturnusz és az Uránusz pályája közé esne). Tömege a Jupiterének 55-78-szorosa lehet.

A csillag és kísérője. A bal oldali képen még nehéz elkülöníteni őket, a jobb oldali képen azonban a csillag korongját már letakarták, így a barna törpe 7 óra irányában már tisztán látható

A 15 Sge (HR 7672) jelzésű, G-színképosztályú csillag (és barna törpéje) a Nyíl csillagképben, a Földtől 58 fényévnyi távolságban található, vagyis közeli objektumnak számít. Kora 1-3 milliárd év lehet, vagyis 5 milliárd éves Napunknál jóval fiatalabb.

A kutatók szerint a barna törpe jelenléte a gázbolygók zónájában jól jelzi, hogy a bolygórendszerek külső tartományaiban többféle folyamat is lejátszódhat a rendszer formálódása során. Egy barna törpe már túl nagy tömegű ahhoz, hogy a mai bolygókeletkezési modellekkel meg tudjuk magyarázni a kialakulását.

A felvételeket a Gemini North és a Keck-teleszkópokkal készítették. A földi légkör zavaró hatásainak kiküszöbölésére a nagyon fejlett, ún. adaptív optikát alkalmazták.

S. T.

(Képek: Gemini Observatory)

Ajánlat:

Brown Dwarf Found Around Nearby, Sun-Like Star
További képek és angol nyelvű információk a Gemini North teleszkóp honlapján.

Korábban az [origo]-ban:

Egy idegen világ légköre - mérföldkő a Földön kívüli élet kutatásában
2001.11.29. Első ízben sikerült közvetlenül észlelni egy Naprendszeren kívüli bolygó légkörét, s megkezdték annak kémiai elemzését is. Az eredmény fontos lépés a Földön kívüli élet utáni kutatásban.

Nyolc újabb idegen világ
2001.10.17. Egy nemzetközi csillagászcsoport újabb nyolc, Naprendszeren kívüli bolygót fedezett fel. Három planéta jellemzői izgalmasnak tűnnek.

Ígéretes bolygórendszer a szomszédban
2001.08.17. Egy új exobolygó felfedezése olyan naprendszer képét villantja fel, ami az eddigiek közül a leginkább emlékeztet saját Naprendszerünkre.