Nyelvhelyességi Tanácsadó Testületet hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 5. paragrafusának (1) bekezdésében foglalt feladat ellátására.

Az ismertetés szerint a testület elnöke: Kiefer Ferenc akadémikus; titkára: Kenesei István, a nyelvtudomány doktora; tagjai: Hunyady György akadémikus, Kiss Jenő akadémikus, Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa, Grétsy László, a nyelvtudomány kandidátusa, Görgey Gábor író.

A Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 701/518.

A testület feladata, hogy az államigazgatási ügyben eljáró hatóság megkeresésére, ha valamely idegen nyelvű kifejezés meghonosodottsága tekintetében, vagy a magyar nyelvű szövegfordítás nyelvhelyességét illetően kétség merül fel, az eljáró hatóság részére állásfoglalást adjon. A testületnek nem feladta az állampolgári bejelentések vizsgálata - olvasható a közleményben.

A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény elkészítését - az Igazságügyi Minisztérium szerint - a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett gyors technikai fejlődés indokolta, aminek következtében jelentős idegen nyelvi hatás érte a magyar nyelvet. 

A törvény értelmében a magyar nyelvű sajtóban és médiában közzétett információkat, illetve a gazdasági reklámok szövegét magyar nyelven is közzé kell tenni, kivéve a vállalkozások és az áru nevét. Ezen kívül az ületek elnevezését és egyéb feliratait, valamint a közérdekű közleményeket magyar nyelven is meg kell jeleníteni.

A jogszabály nem vonatkozik a magyar nyelvben már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekre. Ha viszont kétség merül fel egy szó meghonosodása, illetve a magyar nyelvre történő fordításának helyességét illetően, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt tanácsadó testület állásfoglalása lesz az irányadó.

A törvény nem érinti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát.

Ajánlat:

Magyar Tudományos Akadémia