Tizenhat olasz tudós írta alá azt a dokumentumot, amely állást foglal az embriókkal való kísérletek hasznossága mellett, s amely szembehelyezkedik a katolikus szellemű kutatók egy korábbi, a pápa által is idézett felhívásával.

II. János Pál pápa három héttel ezelőtt az egyházban ünnepelt "élet napján" határozottan adott hangot véleményének, amely szerint az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdődik, ezért - az abortuszra és az embriókkal való kísérletekre utalva - leszögezte: senkinek sincs joga manipulálni vagy elvenni mások életét. A szentatya akkor tizenkét római tudós felhívására hivatkozott, amelyben az aláírók síkra szállnak az embrió jogi státusának az elismeréséért.

Erre a felhívásra született válaszként a tizenhat kutató által most nyilvánosságra hozott dokumentum, amelynek aláírói között található a Nobel-díjas Rita Levi Montalcini és Umberto Veronesi onkológus, volt egészségügyi miniszter, akárcsak több katolikus szakember. Ők egészen más szemlétet vallanak, amennyiben tagadják, hogy a fogantatás pillanata után rögtön emberről lehetne beszélni. Mint megfogalmazzák, a megtermékenyülés után négy-öt napig, vagyis amíg a megtermékenyített petesejt be nem ágyazódik a méhbe, csupán differenciálatlan sejtek halmazával van dolgunk. A felhívás aláírói nem is használják az embrió szót, hanem "a megtermékenyítés terméke" kifejezést alkalmazzák. Ez tehát genetikai, vagyis tisztán tudományos kérdés, míg a másik tábornak az érvei tudománytalanok - foglalható össze a tizenhat tudós álláspontja.

Ez a kérdés azért rendkívül időszerű Olaszországban, mert hamarosan - március 15. és 27. között - a parlament képviselőházában hozzálátnak a mesterséges megtermékenyítést szabályozó törvény megvitatásához.

Korábban az [origo]-ban:

Az embriókutatások etikai kérdései
Az embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatások számos etikai kérdést vetnek fel. A következőkben két egyetemista dolgozatát közöljük, gondolatébresztő cikk gyanánt. Érdekes szemszögből nézve készült ez a rövid tanulmány. Az alapvetően teoretikusnak nevezhető írás inkább csak egy, az ebben a témakörben felmerülő etikai és filozófiai problémákat érintő eszmefuttatás, amely egy vallásfilozófuséhoz tűnik közel állónak. Megállapításaiban sok igazság rejlik, de az embriók felhasználása körüli viták megoldásához az ebből a szempontból történő megközelítés véleményünk szerint nem visz közelebb.