Honfoglalás kori temetőt tárnak fel a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum régészei Fadd térségében, Tolna megyében. A mintegy 350 sírból álló lelet kiásása és rendszerezése várhatóan öt éven át tart majd.

Az ásatásokat vezető régész, Ódor János tájékoztatása szerint a héten megkezdett nyári kutatások során 10 szakember négy héten keresztül mintegy 1500 négyzetméteres területen keresi a honfoglalás kori magyarok földi maradványait. A teljes feltárás azért tart ilyen hosszú ideig, mert a múzeumnak minden évben csak néhány heti kutatásra van elegendő pénze.

Ódor elmondta azt is, hogy a régészek már öt éve végeznek ásatásokat a pannonhalmi alapítólevélben Fotodi néven szereplő település köznépi temetőjének teljes feltárására. A munkálatok során eddig 90 sírt találtak, amelyekből a magyar elődök csontjai mellett az egykor itt élt kelták és rómaiak maradványai is előkerültek.

A szakember véleménye szerint annak ellenére, hogy a sírokból ékszerek, használati tárgyak, ruhadarabok és lószerszámok is előkerültek, a lelet nem a kincsek, sokkal inkább a temető nagysága, valamint a temetkezési szokások vizsgálhatósága miatt fontos a hazai régészet számára. Ugyanis a Dél-Dunántúlon, de országosan is kevés a teljesen feltárt honfoglalás kori magyar temető, ezért a Fadd mellett folyó munka fontos adalékként szolgálhat hazánk történetéhez.

Ódor szerint a faddi ásatások eddigi eredményei újabb bizonyítékot szolgáltattak például arra, hogy a honfoglaló vezérek szálláshelyei nem a Duna mentén, hanem a Felső-Tisza vidékén voltak.