Barbár támadás nyomai Gorsiumban

Vastag pusztulási rétegek, átégett, óriás kőfelületek kerültek elő a Gorsium szent kerületében végzett feltárásnál; a leletek azt igazolják, hogy a markomann háborúk idején hatalmas tűz pusztított a római településen - mondta Fitz Jenő régészprofesszor.

A Sárvíz mentén felépített római kori városka, vallási és császárkultusz központ kibontását negyvenötödik esztendeje irányító tudós és munkatársai az idén a szent kerület központjában, a fórum maradványai után kutatnak.

A 45 méter széles és 90 méter hosszú tér nyugati sarkán kerültek elő a barbár támadás által előidézett, pokoli tűzvész nyomait őrző, egykor a fórum északi részén magasodó csarnokok leomlott, s teljesen átégett maradványai.

Az első barbár támadást követően még újjáépítették Gorsium 300 méter hosszú és ugyanolyan széles szent kerületét, sőt Septimius Severus császár legidősebb fiával, Caracallával együtt 40 méter hosszú és 14 méter széles templomot is emelt ott.

260-ban a második barbár roham azonban már nem csak a szent kerületet, hanem az egész Gorsiumot megsemmisítette.

A feltárás eredményeként mindinkább kibontakozóban van az, a hajdani Pannóniában egyedülálló tér, amelynek északi oldalán a már korábban felszínre került díszkutak, lépcsők, s egykor a tartománygyűlések színhelyéül szolgáló csarnokok maradványai láthatók, keleti oldalán pedig a provincia főtemploma emelkedett.

A templom köveit és hatalmas gránitoszlopait Székesfehérvár Szent István korabeli építkezéseihez hurcolták el, ezért nincs műemlékvédelmi akadálya annak, hogy a falakat - emlékeztetve azok egykori nagyságára - később akár több méter magasan is felépítsék.

Gorsium s szent kerületének a föld mélyén rejtőző maradványai - mivel a település fölé a római kort követő későbbi évezredekben nem emeltek új épületeket, Európában egyedüliként teljes egészében felszínre hozhatók.

Eddig a szent kerület mintegy 35-40 százalékát tárták fel a régészek, s az ásatásvezető szerint a teljes feltáráshoz további két évre van szükség.

Ennél lényegesen több, talán 150 év is kellene Gorsium teljes kibontásához, mivel az egykori település, vallási- és császárkultusz központ a légi felvételek tanúsága szerint 200 hektárt foglalt el. Eddig hat százalékát tárták fel.

Egyebek között kibontásra vár az a hatalmas amfiteátrum is, amely legalább huszonötezer néző befogadására volt alkalmas, s amely a provincia állami ünnepeinek volt a színhelye, s ahol a keresztény üldözések idején a keresztényeket is a vadállatok elé vetették.