Megállapodás a Föld-csúcson a halászatról

A csúcstalálkozó első lényeges megállapodása a halászatról szól.

Az új egyezmény célul tűzi ki a világ nagyobb halászterületeinek 2015-ig történő helyreállítását. Az Egyesült Államok nyomására a dokumentumban kikötötték, hogy a készletek ily módon való feltöltése csak ott történjen meg, "ahol ez lehetséges". Ugyanakkor a megállapodás az USA vereségeként is értékelhető, mivel konkrét célt és időrendet határoz meg. Az amerikai küldöttek azzal érveltek, hogy új célok kitűzése helyett az országoknak azon kellene igyekezniük, hogy a meglévő egyezményeket betartsák.

Az ENSZ szerint a világ halászterületeinek 25%-a túlhalászott, 50%-uk állományát a lehetséges maximális mértékben halásszák, így 75%-uknál szükséges a halászat azonnali befagyasztása, vagy csökkentése a jövőbeni termelés érdekében.

A megállapodás egy másik szakasza szerint 2012-ig védett tengeri területeket kell kijelölni a bolygó különböző tengerein.

Ez az első olyan megállapodás a csúcson, amelynek konkrét teljesítési időpontja van, s a csúcstalálkozó végén be fogják illeszteni a cselekvési tervbe.

KAPCSOLÓDÓ CIKK