Föld-csúcs: az első hét szinte eredménytelen

A magas szintű miniszteri találkozó megfordíthatja a konferencián megfigyelhető trendeket.

A WWF álláspontja szerint az állami vezetők lennének képesek az alacsonyabb beosztású bürokraták megközelítésmódján változtatni, és a rövidtávú gazdasági érdekek helyett az embereket és a környezetet helyezni a konferencia középpontjába- szögezte le a nemzetközi természetvédő szervezet a johannesburgi Föld-csúcson.

A megbeszélések első hete alatt csak két kérdésben született megegyezés: a tengeri környezet és a veszélyes vegyi anyagok kezelésének ügyében. "Eddig a tárgyalások eredményei drámaian távol állnak az olyan kötelezettségvállalásoktól, amelyek fenntartható jövőt biztosítanának bolygónknak és a rajta élő embereknek" - mondta Dr. Claude Martin, a WWF International elnöke. "Ugyanakkor tudatában vagyunk, hogy a magas szintű miniszteri találkozó megfordíthatja a konferencián megfigyelhető trendeket."

A következőkben a fő tárgyalási területek jelenlegi helyzetének áttekintését olvashatják.

KERESKEDELEM. Továbbra is a támogatások és a piachoz való hozzáférés kérdése van tárgyalások középpontjában. A konferencia előtt az Európai Unió és az Egyesült Államok kötöttek egy megállapodást, aminek szövege a mostani tárgyalások alapját képezi. Ez az alku az üzleti elit érdekeit a környezet és a szegények igényei fölé helyezi. A tárgyaló felek által megalkotott szöveg fenntartaná a jelenlegi globalizációs folyamatokat, és három ponton is csődöt mond.

1. Nem vonja ki a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeket a WTO befolyása alól.
2. Nem ismeri el az 1992-es riói "Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről" által megalkotott elővigyázatosság elvének központi szerepét.
3. Nem szólít fel a környezetet károsító (például mezőgazdasági és energiaügyi) támogatási rendszerek megszüntetésére.

ENERGIA. A konkrét célok megfogalmazását eleve elvető USA, Ausztrália, Kanada és Japán kívánsága ellenére széleskörű vita kezd kibontakozni a megújuló energiaforrások kapcsán előírandó célokról. A tárgyaló országok egy csoportjának - Brazília, Norvégia, Mexikó, Fülöp-szigetek és Argentína - az az álláspontja, hogy 2010-re 10% legyen a megújuló energiaforrások aránya. Venezuela is támogatja ezt az elképzelést, ami pozitív fejleményként azt mutatja, hogy a legszegényebbeket tömörítő G77 országcsoport nem utasítja el egyöntetűen a célt. A WWF reméli, hogy az EU mielőbb elfogadja a 10%-os javaslatot, és feladja a saját gyengébb elképzelését, amely szerint a nagy vízenergia-fejlesztéseket és a tüzelőfa nem fenntartható használatát is elfogadnák a megújuló kategóriába.

IVÓVÍZ. Egyedül az Egyesült Államok és Ausztrália áll az egészségügyi szolgáltatásokról szóló megegyezés útjában; a tervezet szerint 2015-ig felére kell csökkenteni azon emberek számát, akik nem jutnak egészségügyi ellátáshoz. A WWF reménykedik, hogy létrejöhet a megállapodás ebben a kérdésben. Ugyanakkor a természetvédelmi szervezet aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy míg a kormányok jó döntéseket hoznak az emberek vízhez való jutásának érdekében, hiányzik annak megfogalmazása, hogy a természetnek és az embereknek egyaránt jusson víz.

BIODIVERZITÁS. Nagy problémák vannak azon céllal kapcsolatban, hogy 2010-re megállítsák a biodiverzitás drámai csökkenését. Néhány G77-es ország keményen ellenáll, és a WWF-et aggasztja, hogy az USA annak ellenére támogatja ezen országokat, hogy eredetileg elfogadhatónak tartotta a célt. Ugyanakkor annak fényében, hogy már 180 ország elfogadta a Biodiverzitás Egyezményt, a WWF attól is tart, hogy azokat az elveket is megkérdőjelezik, amelyekben egyszer már megállapodtak.

VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK. A vegyszerek kezelésének ügyében a tárgyaló felek az elővigyázatosság elvét leszámítva minden fontosabb kérdésben megegyeztek. A kompromisszumok eredményeként a most született egyezség gyengébb, mint a más nemzetközi fórumokon vállalt kötelezettségek (pl. a POP Egyezmény, vagy az UNEP által 2002 februárjában Kolumbiába szervezett Globális Környezeti Miniszteri Fórumon elfogadottak).

TENGERI KÖRNYEZET. A tengerek ügyében elfogadott szöveg szerint 2015-ig fel kell duzzasztani a kimerített halkészleteket, és meg kell szüntetni a káros támogatásokat. Bár a szövegben kevés a cselekvési terv és az új intézkedés, illetve kevés határidő van megszabva, az egyezmény megerősíti a WWF-nek a támogatások és az EU Közös Halászati Politikája felülvizsgálatát követelő felhívását, és megadja az Uniónak a lehetőséget, hogy az elsőként teljesítse a kitűzött célt.