A leukémiák genetikai háttere - meghívó előadásra

A Semmelweis Genomikai Hálózat 2002. december 18-i előadásán a klinikus (dr. Kovács Gábor), az immunológus (dr. Pállinger Éva) és a molekuláris patológus (dr. Matolcsi András) foglalja össze a legkorszerűbb ismereteket az onkohematológia területéről.

Az onkohematológia a vérképző szervek daganatos betegségeivel foglalkozó tudomány, a csontvelő (leukémiák) és a szervezetszerte előforduló immunszervek (limfómák) tumoraival foglalkozik. Ez a sok beteget érintő és igen gyakran az életet veszélyeztető, gyakran a gyerekkorban kezdődő betegségcsoport mechanizmusát tekintve általában egyidejűleg sok gén meghibásodását vagy hibás működését jelenti, és mint ilyen, lehetőséget ad a genomikai megközelítésnek.

Az egy-két éve elinduló onkohematológiai genomika sok, esetenként több száz, akár több ezer emberi gén DNS szintű változatait (pontmutációk), illetve génkifejeződési "mintázatait" elemzi nagy teljesítményű módszerekkel (pl. chip) és a bioinformatika elemző eljárásaival.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Semmelweis Genomikai Hálózat tizedik rendezvényére. Az előadás címe:

Az onkohematológiai genomika jelene és távlatai

A rendezvény időpontja: 2002. december 18., 15.00 óra

Helye: SOTE, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Tanácsterem