"Tudományos tisztességtelenség" miatt marasztalták el a környezetvédelem-ellenes könyv és cikksorozat szerzőjét.

Forrás: Lomborg.comBjorn Lomborg-ot, a nagy vitákat kiváltó A szkeptikus környezetvédő (The Skeptical Environmentalist) című, a zöldmozgalmat kritizáló könyv dán szerzőjét hazája megbecsüléssel övezett, a tudományos élet tisztasága felett őrködő bizottsága, a Dán Tudományos Tisztességtelenség Bizottság (Danish Committee on Scientific Dishonesty) "tudományos tisztességtelenség" elkövetésében találta bűnösnek.

Lomborg 2001 augusztusában vált ismertté, amikor könyve megjelentetésével nagy vihart kavart az európai és észak-amerikai tudományos és környezetvédő körökben. "A szkeptikus környezetvédő" sorra veszi korunk égető természetvédelmi kérdéseit és sorra ellentmond a széles körben elterjedt, a Földért komolyan aggódó nézeteknek.

A Szkeptikus Környezetvédő meglátásai

Lomborg szerint a légszennyezés, a globális felmelegedés, és az egyéb szennyezéssel kapcsolatos problémák nem hogy növekedtek, inkább csökkentek az utóbbi években. Ami a globális túlnépesedést illeti, a szerző szerint a világ népessége, annak halandósági, egészségügyi mutatói terén soha nem látott jólét éveit éljük, és ugyanez vonatkozik a világ élelmezési és jóléti helyzetére.

Lomborg könyvében az emberiség számára rendelkezésre álló erőforrásokra kitérve azt állítja, mind az energia- és élelmiszerforrások, az erdők és vizek megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy a jólét tovább fejlődjön.

Az írás a tömegtájékoztatásban hatalmas nyilvánosságot, sok esetben pozitív visszhangot kapott: többek között az Economist, a New York Times, és a Sunday Times közölt róla elismerő kritikát. A Guardian terjedelmes részleteket közölt a könyvből, s a Johannesburgi Csúcstalálkozó idején Jomborg a BBC-n lehetőséget kapott nézetei kifejtésére.

A bizottság érvei

A dán bizottság döntése azonban megerősíti mindazt, amit a Lomborgot kritikával illetők mindig is hangoztattak: a kutató munkája tudományos csalás és súlyosan félrevezető. Egyes dán kutatók szerint a döntés veszélyezteti Lomborg pozícióját a dán Környezeti Értékelési Intézet (Institute for Enviromental Valuation) élén, ahová 2002. márciusában nevezete ki az új jobboldali kormány.

Az ország vezető kutatói, tudományos szakemberei közül többet is felvonultató Dán Tudományos Tisztességtelenség Bizottság a 2002-es év nagy részét a bizonyítékok összegyűjtésével és mérlegelésével töltötte, majd 2003. január 7-én nyilvánosságra hozta következtetését, miszerint Lomborg "a megfelelő tudományos módszerekkel ellentétesen járt el".

A Bizottság ítéletében kimondja, hogy a kutató "a tudományos eredményeket annyira elferdítette azok szisztematikusan egyoldalú bemutatásával, hogy a tudományos tisztességtelenség objektív kritériumai (...) teljesültek." A Bizottság nem mondta ki, hogy Lomborg szándékosan vezette volna félre olvasóit, az esetet vizsgáló szakemberek inkább arra a belátásra jutottak, hogy a kutató egyszerűen félreértette az általa vizsgált kérdéseket.