Einstein leleplezi önmagát

Albert Einstein munkásságáról igen sokat tudunk, lényéről viszont annál kevesebbet. Vajon mit gondolt békéről és háborúról, hitről és tudásról, jelenről és jövőről? 

Az Egyesült Államokban nemrégiben megjelent Einstein Scrapbook (Einstein-album), valamint a New York-i American Museum of Natural History Einstein-tárlata új szemszögből tekint a 20. század legjelentősebb tudós személyiségére. A kutatótól származó idézetek nyomán talán mindennél tisztább képet kaphatunk arról, milyen ember is volt Albert Einstein. Íme néhány az albumban is szereplő Einstein-mondások közül:

Forrás: UCLA"Nem vagyok különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi."

"A csodán kívül mással nem magyarázható, hogy a modern pedagógiai módszerek nem irtották ki teljesen (a gyermekekből) a szent érdeklődést."

"Sajnálom, hogy nem tudom teljesíteni kérését, ám igencsak ragaszkodnék az analizálatlanság sötétségéhez." (Válaszul, amikor 1927-ben arra kapott felkérést, hogy pszichoanalízisnek vesse alá magát.)

"A legcsodálatosabb dolog, amit megtapasztalhatunk, az a rejtély maga. Ez a forrása minden igaz művészetnek és tudománynak."

"A világ legbonyolultabb, legnehezebben megérthető dolga: a személyi jövedelemadó."

"Mélyen megérintett Izrael állam felkérése (az elnöki posztra), s egyúttal elszomorít és szégyellem, hogy nem élhetek a felkéréssel. Egész életemben objektív dolgokkal foglalkoztam, így sem veleszületett rátermettséggel, sem kellő tapasztalattal nem rendelkezem ahhoz, hogy emberekkel foglalkozzam és hivatali ügyekben járjak el."

"A képzelőerő fontosabb, mint a tudás."

"Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek."

"Amikor a bogár vakon poroszkál egy bolygó felszínén, nincs tisztában vele, hogy hátrahagyott nyoma görbe. Én voltam olyan szerencsés, hogy észrevettem."

"Ha újra fiatal lehetnék, nem lennék se kutató, se tudós, se tanár. Inkább lennék vízvezeték-szerelő vagy házaló, hogy megleljem azt a kevéske függetlenséget, ami a jelen körülmények között még elérhető."

"Sose aggódj amiatt, hogy nem érted a matematikát. Biztosíthatlak, nekem még több gondom van vele." (Einstein levele egy 12 éves diáknak.)

"Ha minden amerikai ifjú úgy viselkedne, ahogyan te szándékozol, akkor az ország tökéletesen ki lenne szolgáltatva, és könnyen rabszolgasorsra jutnánk." (Einstein levele egy békeharcoshoz, 1941.)

"A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni." 

"A fájdalom magam vagyok." (A hirosimai atomtámadásra reagálva, 1945.)

"A tekintély iránt mutatott tiszteletlenségemért a sors azzal büntetett, hogy engem tett tekintéllyé."

"A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak."

"Nem minden megszámlálható, ami számít, és nem minden számít, ami megszámlálható." (Einstein princetoni dolgozószobájának faláról.)

"Kedves Utókor,
ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) - no, akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókívánsággal maradok (maradtam) tisztelettel:
Albert Einstein" (Egy időkapszulában elhelyezett levél 1936-ból.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK