1 1 0 0 1 0 0 - Neumann János és a magyar számítástechnika címen az Országos Műszaki Múzeum, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és a Magyar Informatikatörténeti Múzeum Alapítvány 2003. március 27-e és szeptember 30-a között informatikatörténeti kiállítást rendez a Magyar Természettudományi Múzeumban Neumann János születése 100. évfordulójának tiszteletére.

Neumann János (1903-1957)

Magyarország - Neumann Jánosnak köszönhetően - különleges helyet foglal el a modern számítástechnika és az informatika történetében.

A magyar számítástechnikai szakemberek, mindig is Neumann János szellemi örököseinek tekintették magukat, és vállalták ennek a számítástechnikai világörökségnek magyarországi gondozását.

A kiállítás egyrészt megismerteti a látogatókkal Neumann Jánosnak - a modern számítógépek kifejlesztésével kapcsolatos - tevékenységét, valamint bemutatja a magyar informatika fejlődésének 234 éves történetét. Kempelen Farkas munkáitól kezdve egészen napjainkig vezetjük végig a látogatókat az elmúlt századokon. Felsorakoztatjuk mindazokat a még ma is működőképes tárgyi emlékeket is, amelyet - különböző hazai gyűjteményekben - sikerült megőrizni.

A bemutató súlypontja a hazai kibernetikai és számítástechnikai - hardver és szoftver - fejlesztés, illetve kutatás, ami a húszas években Nemes Tihamér és Juhász István munkásságával indult el Magyarországon. A fejlődés az ötvenes években Kozma László és Kalmár László tevékenységével folytatódott, ezután jelentek meg - az ötvenes évek végén és a hatvanas években - az első hazai, majd később az import elektronikus számítógépek. Ezeken kezdődött el a hazai szoftverfejlesztés, majd kialakult a hazai szoftver-ipar, melynek több világhírű terméke is hirdeti a hazai szakemberek tehetségét.

A kiállítás megtekinthető a Magyar Természettudományi Múzeumban 2003. március 27.-szeptember 30.
Budapest, VIII. kerület, Ludovika tér 6.
Kedd kivételével minden nap 10-18 óráig
Információs telefonszám: 210-10-85
www.nhmus.hu