Einstein-dokumentumok a világhálón

Első ízben áll minden érdeklődő rendelkezésére az interneten Albert Einstein több mint 900 tudományos és más tárgyú dokumentuma.

Az Einstein Archives Online elnevezésű internetes honlap a Jeruzsálemi Héber Egyetem Albert Einstein Archívuma és a Kaliforniai Műszaki Intézet Einstein Papers Project-je együttműködésének eredményeként jött létre.

A gyűjtemény keresési lehetőséget nyújt több mint 40 ezer Einstein által vagy számára készített dokumentum vonatkozásában. Ebben benne foglaltatik a relativitás-elmélet kidolgozójának személyes levelezése, valamint számos feljegyzése, útinaplója és mások hozzá intézett írásainak gyűjteménye is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK