A Hold járása alapján datáltak egy Van Gogh-képet

Csillagászok állapították meg nemrég, hogy pontosan mikor festette Vincent van Gogh a Holdkelte című képét.

Forrás: SNETMunkáinak nagy részéről kiterjedt levelezése alapján állapították meg a művészettörténészek, hogy hol és mikor alkotta őket. A Holdkelté-rőlis hírt adott egyik levelében, ám a keltezés nélküli levél megírásának időpontját a szakértők a mai napi vitatják.

Van Gogh 1889. május 8-tól 1890. május 16-ig kórházban volt Dél-Franciaországban, Saint-Rémyben, a Szent Pál-apátságban. Az ott töltött egy év alatt 150 festményt és 140 rajzot készített, e képek egyike a Holdkelte.

A műveiről 1928-ban összeállított katalógusban az F735 jelű kép még Naplemente címmel szerepelt. 1937-ben már Felkelő Hold néven említik, 1939-től pedig Holdkelte a címe.

A művészettörténészek nem tudtak egyezségre jutni a megfestés időpontját illetően, az egyes szerzők szerint a következő időpontok jöhetnek szóba: 1889. augusztus-szeptember, szeptember, július 6. (A két szélső határ: május 9., a Saint-Rémybe érkezés napja és szeptember vége, amikor elküldte a képet testvérének.)

Csak a csillagászok segíthetnek

Van Gogh leveleiből egyértelműen kitűnik, hogy kórházi szobája keletre nézett, tehát a képen csak felkelő égitest szerepelhet, lenyugvó nem. A kép iránt érdeklődő csillagászok szerint a fényes narancssárga gömb vagy napnyugta táján felkelő telihold, vagy egy csaknem teljes hold, amely röviddel napnyugta után, az esti szürkületben kelt föl.

Megfelelő számítógépes program segítségével meghatározták a fenti feltételeket: az 1889-es kielégítő holdkeltéket, amelyek május 15-17., június 13-15., július 12-14., augusztus 11-13. és szeptember 9-11-én lehettek.

A lehetséges időpontok további szűkítésére a helyszínre utaztak. Ma is áll a képen látható kettős ház, és ugyanilyen a szirt, a dombok vonala, persze helyenként már új épületek takarják. Helyszíni mérésekkel meghatározták a jellegzetes tereprészletek magasságát, irányszögét (azimut). Ebből kiszámították a képen látható Hold pozícióját, a számítógép pedig visszakereste, hogy mikor látszott éppen olyan magasságban és szögben a Hold a kórházi ablakból. (A kutatást némileg nehezítette, hogy a ma is kórházként működő épületben nem juthattak be Van Gogh egykori szobájába.)

A mérések alapján végül két időpont maradt: május 16. és július 13. Ezek között már könnyű volt a választás, hiszen a képen aratás utáni mező látható sárga boglyákkal. 

Van Gogh tehát 1889. július 13-án festette a Holdkeltét. A hold aznap helyi idő szerint 9 óra 8 perckor kelt fel, a meteorológiai feljegyzések szerint tiszta volt az égbolt. A képen a boglyák árnyéka nem felel meg az éppen felkelő hold helyzetének, a magasabban álló, délebbről világító h old vet ilyen árnyékokat. Eszerint Van Gogh előbb a domborzatot és a holdat festette meg, ezután látott hozzá a mezőhöz. A valódi természetet festette meg, nem emlékezetére és képzeletére hagyatkozva dolgozott.

Pontosan 6 darab 19 éves holdciklus telt el azóta, ezért 2003. július 13-án ugyanúgy, ugyanott kelt fel a Hold, mint hajdan Van Gogh szeme előtt. A Southwest Texas State University csillagászai erre az időpontra időzítették közleményük megjelenését a Sky & Telescope c. folyóiratban.

Jéki László