2003. szeptember 23-án ünnepélyesen átadták az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Orvosi Géntechnológiai Részlegét. Az eseményen jelen volt Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke is.

A géntechnológiai eljárások és a genetikailag módosított modellállatok alkalmazása nélkül ma már elképzelhetetlen nemzetközileg elismert orvosbiológiai alap- és alkalmazott kutatás, a kor követelményeinek megfelelő szintű életminőséget biztosító egészségügyi ellátás és versenyképes gyógyszerfejlesztés.

A korszerű géntechnológiai eljárások adaptálásához, alkalmazásához és új technikák kifejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges volt egy olyan sem Magyarországon, sem a kelet-európai országokban nem létező központ létrehozása, amelynek alapvető feladata az ilyen irányú szolgáltatások biztosítása.

A fenti célt szolgáló Orvosi Géntechnológiai Részleg (OGR) létrehozását határozta el az NKFP "Integrált molekuláris orvosbiológiai kutatás, géndiagnosztika és gyógyszerfejlesztés az életminőség javításának szolgálatában" című nyertes pályázatát megvalósító konzorcium, amelynek a tagjai az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete, a Semmelweis Egyetem, a Richter Gedeon Rt és az MTA SZBK Enzimológiai Intézete.

Az intézmény a következő alapfeladatokat fogja ellátni:

  • állati géntechnológiai módszerek adaptálása és kidolgozása
  • genetikailag módosított egérmodellek előállítása
  • SPF (Specified Pathogene Free) minőségű feltételek biztosítása genetikailag módosított egérmodellek fenntartásához és a velük végzett állatkísérletekhez
  • géndiagnosztikai eljárások kidolgozása.

Az Orvosi Géntechnológiai Részleg működése EU-konform lesz, vagyis megfelel a GLP (good laboratory practice) követelményeinek és a hazai, valamint az európai állatvédelmi törvényeknek előírásainak.

A beruházás nem csak az NKFP konzorciumi tagok, köztük a KOKI kutatás-fejlesztési stratégiai és modernizálási céljait szolgálja, hanem az OGR szolgáltató tevékenységének keretében akadémiai és egyetemi kutatócsoportok valamint a gyógyszergyárak részére is géntechnológiai hátteret kíván biztosítani.