A Magyar Tudományos Akadémián mutatták be a Kluwer kiadónál most megjelent, ötkötetes Handbook of Nuclear Chemistry (A nukleáris kémia kézikönyve) című művet. A kézikönyv megírásában magyar kutatók is részt vettek.

A nukleáris kémia kézikönyve című szakkönyv mindhárom sorozatszerkesztője, két kötetszerkesztő, a függelékszerkesztő és természetesen Vértes Attila akadémikus, a főszerkesztő is magyar származású. Miközben a Handbook világméretű együttműködésben készült, egyúttal olyan hungarikum is, amely tovább növeli a magyar tudomány nemzetközi elismertségét.

Az ötkötetes kézikönyv olyan tudományterületekről tudósít, amelyeknek gyakorlati alkalmazása életbevágó: nukleáris medicina (pl. PET), nukleáris energiatermelés, szerkezetvizsgálatok, radioaktiv kormeghatározások a régészetben, az univerzum kialakulására vonatkozó magreakciós elméletek stb.

A Kluwer kiadó egyik vezető munkatársa, a holland Jan Wijnen a frissen megjelent művet "a nukleáris kémia bibliája" kifejezéssel illette.

A nukleáris tudomány a 20. század természettudományának egyik fontos, ha ugyan nem a legfontosabb motorja volt. Az elmúlt században odaítélt összes fizikai és kémiai Nobel-díj 25 %-ával olyan eredményeket jutalmaztak, amelyek a nukleáris tudomány területén születtek.

A nukleáris kémia kialakulása óta most első ízben jelent meg a tudomány eredményeinek átfogó összefoglalása: a Handbook of Nuclear Chemistry. Az öt kötet 52 fejezetet tartalmaz, melyet 11 ország 80 kutatója írt. Az előszót Teller Ede írta ez év márciusában. Valószínűleg ez volt egyik utolsó írásos műve.