Tudományos magyarázat Mózes csodájára

Két orosz kutató úgy véli, hogy tudományos magyarázattal is alátámasztható a Mózes második könyvében leírt csoda, amikor is az egyiptomiak elől menekülő zsidók előtt megnyílt a Vörös-tenger, megmentve ezzel a menekülőket és elpusztítva az üldözőket.

"21 És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek. 22
És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől. 23 Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe." (Móz.2.14. ford: Károli G.)

Forrás: NASA
A NASA felvételén jól látható a tenger alatti zátony

Az Orosz Tudományos Akadémia folyóiratában nemrégiben megjelentetett tanulmány arra tett kísérletet, hogy oceanográfiai kutatási eredmények és klímamodellek alapján magyarázza meg az Ószövetségből jól ismert természetfölötti eseményt.

Naum Volzinger, a szentpétervári Oceanológiai Kutatóintézet főmunkatársa, illetve a Hamburgban dolgozó Alekszej Androszov megállapították, hogy egy hosszú zátony húzódik Egyiptomtól a Vörös-tenger északi medencéjének irányában. Feltevésük szerint a zátony a bibliai időkben, vagyis Kr. e. 1500 körül jóval közelebb volt a víz felszínéhez, mint napjainkban. Az időjárástól, a szél és az árapály intenzitásától függően a zátony akár órákon át is a tenger szintje felett maradhatott.

Volzinge számításai szerint "ha a szél egész éjjel 30 méter/másodperces sebességgel fújt, akkor a zátony nagy valószínűség szerint száraz volt. A menekülő zsidóknak - akik körülbelül 600 ezren lehettek - négy óra állt rendelkezésükre ahhoz, hogy átkeljenek a tenger két partját összekötő 7 kilométeres zátonyon. Ezt követően mindössze fél óra alatt a tenger azt újra birtokába vette."

"27 És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe. 28 Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök."(Móz.2.14. ford: Károli G.)

Robert Coote, a San Franciscó-i Egyetem Ószövetség-kutatás professzora ugyanakkor elmondta: bár az elmélet tetszetős, nem biztos, hogy az Exodusban szereplő "Vörös tenger" a mai Vörös-tengerre utal: lehet akár a Akabai-öböl is. Lehet, hogy Volzinge-nak igaza van, de ez a teológia számára közömbös - állítja Coote.