A Magyar Tudományos Akadémia néhai Simor Pálné végakaratának megfelelően alapítványt hozott létre, melynek célja "a rák kutatása és gyógyítása területén jelentős eredményeket elérő tudományos és gyakorlati tevékenység elősegítése és díjazása, különös tekintettel a hasnyálmirigyrák megelőzésére és gyógyítására".

A Simor Pál Rákkutató Alapítvány közhasznú szervezet, amely célját közhasznú tevékenységekkel valósítja meg. Az alapítvány nyílt, ahhoz politikai pártok kivételével bármely bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagy vagyoni értékű jogok átengedésével csatlakozhat. Az alapítvány "célzott támogatásokat" (konferencia-, kiadvány-támogatás stb.) és az alapítványi cél megvalósítását szolgáló egyéb adományokat is befogad.

Az Alapítvány induló vagyonát néhai Simor Pálné hagyatéka képezte, amely azután özv. Máltay Lajosné Liszka Ilona hagyatékával és SZJA felajánlásokból származó összeggel bővült. Az Alapítvány vagyonával való gazdálkodás szabályait, valamint közhasznú tevékenységi körét a Magyar Tudományos Akadémia az alapító okiratban határozta meg. Az Alapítvány döntéshozó testülete a 7 tagú Kuratórium, melynek tagjait az alapító Magyar Tudományos Akadémia kérte fel határozatlan időre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Dr. Lapis Károly, az MTA rendes tagja.

Az Alapítvány működése:

- az alapítvány a rákkutatásban és gyógyításban jelentős eredményeket elért kutatók és orvosok részére "Pro Optimo merito in pancreatico-onkologia" díjat, érmet és oklevelet adományoz. A díjra nyilvános pályázati felhívás alapján a gyógyító- és kutatóintézmények szervezeti egységeinek vezetői és az Akadémia Köztestületének tagjai tehetnek javaslatot

- a rák, ezen belül a hasnyálmirigyrák tudományos kutatásának támogatásához pénzeszközöket biztosít utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett. Az alapítványi támogatás elnyerése is nyilvános pályázat keretében lehetséges. A díjra történő javaslatokat és a támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokat a Kuratórium bírálja el és dönt azok odaítéléséről.

Az Alapítvány Kuratóriuma ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták és támogatják az Alapítvány rákos betegség leküzdésére irányuló célkitűzéseit.

Az Alapítvány adószáma: 18092039-1-41
Az Alapítvány számlaszáma: 11705008-20463045
Az Alapítvány székhelye: Budapest, V. ker. Nádor u.7.

Az Alapítvány Kuratóriuma ezúton kéri, hogy Ön is támogassa az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását személyi jövedelemadója 1%-ának az Alapítvány számára történő felajánlásával.