Feltérképezték a patkány genetikai állományát

Egy nemzetközi kutatócsoport bejelentése szerint a patkány genetikai információinak feltérképezése gyakorlatilag teljesnek tekinthető. Az eredmény újabb nagy lökést ad az orvostudománynak.

A patkány "feltörésére" létrehozott projekt (Rat Genome Sequencing Project Consortium) bejelentette: a genetikai információk több mint 90%-át feltérképezték, és megtörtént az előzetes elemzés is. A maradék mintegy 10% a kutatók szerint már nem tartalmaz fontos adatokat, így leolvasását egyelőre nem is tervezik. A program során a Rattus norvegicus két nőstény és egy hím példányát használták a DNS kinyerésére.

Az ember és az egér után ezzel elkészült a harmadik emlősfaj genetikai állományának (genomjának) térképe. A patkánygenom 22 kromoszómából áll, amelyek együttesen mintegy 2,75 milliárd bázispárnyi információt tartalmaznak (azaz a genom ennyi "betűből" áll). Az ebben lévő értelmes szakaszok - gének - száma 25 ezerre tehető. Ez igen hasonló az ember jellemzőihez, ahol kb. 3 milliárd bázispár mintegy 30 ezer gént rejt.

Ebből következően az emberben lévő legtöbb gén (a gének kb. 90%-a) a patkányban is megtalálható. A genetikai információk ismerete újabb lökést ad az egyes emberi betegségek vizsgálatára kifejlesztett modellállatok létrehozásához, és felgyorsítja a gyógyszerkísérleteket. A patkányok nagyobb méretük és az emberéhez közelebb álló betegségtüneteik miatt még alkalmasabbak az ilyen vizsgálatokra, mint az egerek.

A kutatócsoport a Nature c. brit tudományos hetilapban közölte eredményeit.

Genom-szekvenálás

Egy-egy DNS-molekula sok ún. nukleotidból áll. A nukleotidokban a cukormolekula és a foszforsav mindig ugyanolyan, a szerves bázis azonban 4 típusú lehet (adenin, citozin, timin és guanin, betűkkel jelölve A, C, T, G).A DNS-ben tárolt információt e szerves bázisok sorrendje (szekvenciája) hordozza. Egy élőlény genetikai állományának (genomjának) feltérképezése során a DNS-molekulákon belüli nukleotidsorrendet - vagyis tulajdonképpen az információ szempontjából fontos szerves bázisok sorrendjét - állapítják meg (genom-szekvencia).

Simon Tamás

KAPCSOLÓDÓ CIKK