Másodszor adták át a Magyar Kutatási Díjat

A 2003. évi tudományos tevékenység elismerésére a Magyar Tudományos Akadémián ünnepélyes keretek között adták át a Sanofi-Synthélabo által alapított Magyar Kutatási Díjat. Kémiai kutatásban elért tudományos eredményeiért dr. Perczel András 45 éves egyetemi tanár, az ELTE Szerveskémiai Tanszékének professzora vehette át a hazai fiatalabb kutató nemzedéknek kiírt díjat.

Forrás: elte.hu
dr. Perczel András

A nyertes pályaműben a  peptidek és fehérjék szerkezetvizsgálatát, azon belül a NMR (mag mágneses rezonancia) spektroszkópiai és elméleti kémiai módszereket tekinti át a szerző. A peptidek és fehérjék atomi szintű szerkezetvizsgálatát oldatfázisban elsősorban nagy térerejű NMR-készüléken gyűjtött adatsorra alapozzák. A molekulamodellező eljárások során, amikor a molekula térszerkezetét elméleti úton határozzák meg, kvantumkémiai módszereket alkalmaznak. Az NMR spektroszkópia és az elméleti kémia módszerei így szorosan összekapcsolódnak.

A kutató fehérje térszerkezet meghatározásával kapcsolatos kutatómunkáját egy oxfordi kutatócsoportban kezdte, ezek eredményeképpen hozzájárult egy sor NMR módszertani eljárás meghonosításához. Ma már fél tucat olyan hazai indíttatású fehérje kutatási témán dolgoznak Magyarországon, ahol a korszerű NMR spektroszkópia széles tárházát használják eredményesen. Az NMR a modern gyógyszerkutatásban is jól használható, fontos területe a fehérjék és a ligandumaik kölcsönhatásának feltérképezése. Az országban több helyen elindult kutatások eredményei közvetetten, illetve nem egy speciális esetben már közvetlenül is alkalmazhatók a racionális molekulatervezés területén.

A pályaműveket elbíráló bizottság tagjai dr. Falus András akadémikus, dr. Medzihradszky Kálmán akadémikus és dr. Papp Gyula akadémikus voltak. A zsűri a bírálati szempontok figyelembevételével kiemelkedő pályázatnak minősítette a beadott pályaművet. A beküldött három másik pályázat is kiemelkedő színvonalú volt, ezért az alapító köszönetét fejezi ki a pályázóknak dr. Forró Enikő egyetemi adjunktusnak, dr. Tasi Gyulának és dr. Wölfling Jánosnak.

"A hazai kutatások magas színvonalát bizonyítja, hogy mindkét évben olyan pályamunkák születtek, amelyek fontos, az eredeti gyógyszerkutatásban felhasználható új tudományos ismereteket eredményeztek" - emelte ki Patrick Chocat, a díjat alapító vállalatcsoport magyarországi vezérigazgatója.

A díjat 2002. évi tevékenysége után első ízben 2003-ban osztották ki, először Bakos Éva, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa kapta.

Az alapító vállalatcsoport nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerkutatásra, kutatási irányai Európa és Magyarország legégetőbb egészségügyi kérdéseire keresnek választ, nevezetesen a szív- és érrendszeri betegségekre, a központi idegrendszer betegségeinek gyógyítására. A vállalatcsoporton belül nagy megbecsülésnek örvend a kémiai fejlesztő tevékenység, amely erőteljesen épít a magyarországi egyetemek és kutatóintézetek tudományos teljesítményére és szakembergárdájára. Az elmúlt évben 5,8 milliárd HUF összeget, azaz a vállalatcsoport magyarországi gyógyszerforgalmának közel 25%-át fordította kutatási, fejlesztési tevékenységre.