Új elnököt iktatott be július 14-én az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége (Federation of European Neuroscience Societies, FENS) dr. Freund Tamás akadémikus személyében.

A több mint 18 ezer tagot számláló szövetség Európa egyik legnagyobb és legrangosabb tudományos társasága, melynek kétévente rendezett konferenciájára került sor július 10. és 14. között Lisszabonban.

Dr. Freund Tamást - aki az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, Bolyai-díjas agykutató - a FENS tagtársaságainak (Európa 33 országának nemzeti idegtudományi társasága és egyéb nemzetközi társaságok) elnökeiből álló Kormányzó Tanács választotta a szövetség új elnökévé.

A FENS-konferencia záróakkordjaként megtartott programbeszédében többek között kitért Kelet- és Közép-Európa speciális gondjaira, a pályázati pénzekért folytatott verseny egyenlő feltételeinek kialakítására Nyugat-Európával szemben. Felvázolta azokat a főbb stratégiai lépéseket, melyek segítségével ráirányíthatják Brüsszel figyelmét az agykutatás óriási társadalmi, egészségügyi fontosságára és az ehhez viszonyított alacsony anyagi támogatottságára. Jelentős vállalkozás a Freund vezette FENS részéről a Masters- és PhD-programok összehangolása, kompatibilissé tétele Európa valamennyi országában, ami megnövelné a kutatók, hallgatók mobilitását a régión belül, elősegítve a kevésbé fejlett országok kutatói-felsőoktatási bázisainak jobb integrációját.