A Nemzetközi Csillagászati Szövetség (International Astronomical Union, IAU) 1999 nyarán hozta létre az úgynevezett Torino-skálát. (Nevét azért erről a városról kapta, mert ott fogadta el az IAU ezzel megbízott munkacsoportja a besorolás szempontjait.) Ez a földrengések erősségét jellemző Richter-skálához és egyéb - például a hurrikánok vagy tornádók romboló hatását jelző - skálákhoz hasonlóan sorolja fokozatokba a Földhöz közeli kisbolygók veszélyességét. Ugyanakkor némileg árnyaltabb azoknál, amennyiben egyidejűleg két tényezőt - az ütközés esélyét és a becsapódás okozta pusztítás nagyságát - is számba veszi.

A 0-tól 10-ig terjedő beosztású skála kezdőpontja értelemszerűen a nulla vagy elhanyagolhatóan kis valószínűséggel a Földnek ütköző kisbolygókat jelzi, továbbá ide sorolja azokat az apró objektumokat is, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy áthatoljanak bolygónk légkörén. A másik, 10-es végponthoz tartoznak a biztosan a Földnek ütköző olyan nagy méretű kisbolygók, amelyeknek a becsapódása globális éghajlati- vagy egyéb katasztrófát okoz. A Torino-skálához színkódot is rendeltek: az emelkedő számoknak a sárgától a narancson át a vörösig más és más színek felelnek meg. Az egyes színekhez magyarázat is tartozik, például a fehérhez ez: "gyakorlatilag következmények nélküli események", ami két dolgot jelenthet: a kisbolygó vagy szinte biztosan elkerüli a Földet, vagy olyan kicsi, hogy a vele való ütközés hatástalan. A fehér szín egyúttal a 0 kategóriának felel meg.

A kisbolygók besorolása a Torino-skálán természetesen változhat az idők során, ahogy az objektum pályáját sikerül egyre pontosabban meghatározni.

A TORINO-SKÁLA

Következmények nélküli események:
0 : Az ütközés valószínűsége elhanyagolhatóan kicsi, vagy az esetleges ütközés hatástalan.

Gondos megfigyelést igénylő események:
1 : Az ütközés valószínűsége rendkívül csekély - körülbelül akkorra, mint a Föld véletlen ütközésének esélye egy méretben hozzá hasonló égitesttel a következő néhány évtized során.
 
Nyugtalanító események :
2 : Közeli, de nem váratlan találkozás. Az ütközés nagyon valószínűtlen.
3 : Közeli találkozás, 1 százalék körüli esélyű becsapódás, helyi rombolás.
4 : Közeli találkozás, 1 százalék körüli esélyű becsapódás, regionális méretű rombolás.

Fenyegető események:
5 : Közeli találkozás, aggasztó mértékű esély a regionális méretű pusztításra.
6 : Közeli találkozás, egy globális méretű katasztrófa komoly veszélye.
7 : Közeli találkozás, szinte biztos egy globális méretű katasztrófát kiváltó ütközés.

Biztos ütközések:
8: Helyi pusztítást kiváltó ütközés, 50-1000 évenként egy ilyen esemény várható.
9: Regionális pusztítást kiváltó ütközés, 1000-100 ezer évenként következhet be.
10 : Globális éghajlatváltozást kiváltó esemény, 100 ezer évenként vagy ritkábban várható.

Simon Tamás