Amerikai csillagászok valószínűleg az Univerzum eddig ismert legfiatalabb galaxisát figyelték meg a Hubble-űrtávcsővel.

Az égitest kora a becslések szerint 500 millió év, ami csillagászati időskálán rövid időnek számít. A Földön nem sokkal ezelőtt jelentek meg az első szilárd vázas élőlények, azaz például egy kambriumi háromkaréjos ősrák és a galaxis kora nagyjából megegyezik. Saját Galaxisunk, a Tejútrendszer több mint hússzor idősebb ennél, kora körülbelül 10-12 milliárd év, ami tipikus a fejlett galaxisok között.

A fiatal galaxis már több nagy, robbanásszerűen heves csillagkeletkezésen ment át, amelyek közül a legutóbbi csupán 4 millió éve érhetett véget, tehát akkor, amikor a Földön már léteztek az emberfélék családjának képviselői.

A szabálytalan alakú törpegalaxis fiatal kora azért különleges, mert ehhez hasonló alakzatok inkább a korai Univerzumban voltak jellemzőek, amikor ezek összeolvadásából még nem születtek meg a nagyobb, szabályos rendszerek. Ezen ősi galaxisokkal szemben azonban a mostani felfedezett viszonylag közel van a Földhöz (45 millió fényévnyi távolságban), így remek alkalmat nyújt a csillagászoknak arra, hogy a galaxisok fejlődését tanulmányozzák. Kis mérete és fényessége miatt azonban ez is csak a legérzékenyebb eszközökkel lehetséges.

A galaxis fiatal korát az idősebb csillagnemzedékek hiánya mellett a gázanyag "szüzessége" bizonyítja, vagyis az a tény, alig találjuk nyomát nehezebb, a szupernóva-robbanások által kiszórt elemeknek.