A tudósok hihetetlen felfedezései és találmányai az elmúlt 450 év alatt gyökeresen megváltoztatták a Világegyetemről és önmagunkról alkotott képünket. John Gribbin könyve bemutatja az időszakot, amikor először döbbentünk rá, hogy nem a Föld a mindenség középpontja, s hogy az ember csupán az állatvilág számtalan fajának egyike, egészen az Ősrobbanás elméletéig és az emberi testet felépítő molekulák szubmikroszkopikus világának vizsgálatáig.

John Gribbin nem csupán azok történetét meséli el, akik a tudományt előbbre vitték, hanem azokkal a sokszor viharos korokkal is megismertet, amelyekben ezek az emberek éltek, dolgoztak és alkottak. A tudomány történetének legnagyobb alakjai, Kopernikusz, Darwin és Einstein mellett megjelennek az ismeretlenek, a különcök, a hóbortosak, sőt az őrültek is. A szereplők sokasága között felbukkan Andreas Vesalius, a XVI. század kiemelkedő anatómusa, aki titokban sírokat rabolt ki; az eszméi miatt eretnekséggel vádolt, lánglelkű Galilei; a rögeszmés Newton, aki kitörölte riválisait a tudománytörténeti könyvekből; a morva szerzetes Gregor Mendel, a modern genetika megalapítója; és Louis Agassiz, aki oly eltökélten kereste a jégkorszakok létezésének bizonyítékát, hogy ennek érdekében kollégáit fölgyalogoltatta a hegyekbe.

Bár általában egyedülálló zsenik munkájaként gondolunk a tudományra, John Gribbin mégis azt bizonyítja, hogy a legtöbb esetben a tudomány előrehaladása viszonylag átlagos embereknek köszönhető, akik az előző generációk eredményeire támaszkodva lépésről lépésre haladtak az ismeretlen felé. Ezek az emberek nem dicsőségre vágytak, hanem saját kíváncsiságukat próbálták kielégíteni a világ működésének jobb megismerésével. A tudomány története felsorolja és bemutatja nekünk azokat a természettudósokat, akik nélkül nem érthetnénk meg saját létezésünket.

A szerző

John Gribbin asztrofizikusként végzett Cambridge-ben, jelenleg csillagászatot ad elő a Sussex Egyetemen. Számos könyve közül magyarul a Schrödinger macskája, A Schrödinger kiscicái, Az idő születése és A természetudományokról mindenkinek jelent meg az Akkord Kiadónál.