A GALEX műhold segítségével az eddigi legnagyobb ultraibolya kitörés figyelték meg a szakemberek egy távoli csillagnál.

A GALEX (Galaxy Evolution Explorer) űrobszervatórium 2003 óta vizsgálja az égboltot az ultraibolya tartományban. Az ultraibolya hullámhosszakon főleg a nagyenergiájú jelenségek, forró égitestek tanulmányozhatók. A berendezés eredeti célja a távoli és ősi galaxisok vizsgálata volt, elsősorban a születésük után jellemző heves időszakot tanulmányozta, amikor temérdek égitest született bennük, néha szinte "robbanásszerű" sebességgel.

A GALEX 2004. április 24-én a GJ 3685A jelű vörös törpe csillagnál egy igen erős felfénylést rögzített. Az ilyen vörös törpék a Napunknál kisebb és halványabb objektumok, felszínükön a Napnál megfigyelt kitörésekhez (flerekhez) hasonló jelenségek gyakran mutatkoznak.

Április 24-én az objektum ultraibolya sugárzása az addig jellemző értéknek közel tízezerszeresére emelkedett. A jelenséget egy hatalmas, a Napnál megfigyelt legnagyobb flereknél mintegy milliószor energikusabb kitörés hozhatta létre. Ez volt a csillagoknál eddig észlelt ultraibolya felfénylések közül a legnagyobb. Ha a Napnál történt volna, intenzív ultraibolya sugárzásától az ózonréteg sem nyújtott volna biztos védelmet. Szerencsére csillagunknál nem jellemzők ekkora kitörések.

A GALEX az eredetileg vártnál sokkal gyakrabban rögzít átmeneti ultraibolya felfényléseket. Eddig 84 ilyet detektált úgynevezett flercsillagoknál, kölcsönható kettőscsillagoknál. A műszer sajátossága, hogy rendkívül jó, közel ezredmásodperces időfelbontásra képes, így pontosan lehet rekonstruálni az ehhez hasonló kitörések lezajlását.