Olyan felszínformákat azonosítottak a Holdon, amelyek hasonlóak a Marson talált, viszonylag fiatal folyásnyomokhoz. Utóbbiak kialakulását folyékony vízzel magyarázták. Ám mivel a Holdon ez mai tudásunk szerint nem lehetséges, előfordulhat, hogy a marsbéli formák sem víztől keletkeztek.

Öt évvel ezelőtt a Mars közepes és magas szélességű területein olyan felszínformákat azonosítottak, amelyek vízfolyásnyomokra hasonlítottak. Az elképzelések szerint ezek a folyások meredek lejtőkön fordulnak elő, gyakran a felszín alól (egyforma mélységű szintről) erednek, majd a lejtőn lefelé haladva eróziós árkokat vájnak - legalul pedig az általuk szállított anyag felhalmozódik. Mindehhez időnként (akár jelenleg is) megjelenő felszíni folyékony vizet tételeztek fel.

A magyarul csak "sárfolyásoknak" nevezett képződmények megjelenésük és helyzetük alapján több típusra oszthatók, bár pontos eredetük még nem ismert. A két legnépszerűbb elgondolás szerint a felszín alól feltörő vizek vagy a napsütéstől olvadó hófoltok is kialakíthatják őket. Ezúttal néhány, a Holdon talált hasonló képződmény miatt felvetődött a lehetőség, hogy akár víz nélkül is létrejöhettek.

Gwendolyn D. Bart (LPI) régi felvételeken azonosította a kérdéses képződményeket Holdunkon. Még az Apollo-holdexpedíciók előtt, 1969-ben űrszondákkal készítettek nagyfelbontású képeket égi kísérőnkről. A fotókon néhol a marsbéliekre emlékeztető képződmények láthatók - ilyen hely a 17 kilométer átmérőjű  Dawes-kráter (lásd a képen). A Hold felszínén jelenleg nem lehet folyékony víz, így ha a folyásnyomok enélkül is kialakulhattak, talán a Marson is sor kerülhetett hasonló folyamatra.

Forrás: NASA/Malin Space Systems

Balra egy marsbéli kráter lejtőjén sorakozó folyásnyomok (NASA/Malin Space Systems), jobbra pedig a holdbéli Dawes-kráter részlete, ahol víz nem játszhatott szerepet a képződmények létrejöttében (NASA)

Korábban Allan Treiman (LPI) is felvetette, hogy víz nélkül, száraz törmelékmozgással is képződhetnek vízfolyásnyomokra emlékeztető formák a Marson, amelyek kialakulását a földinél kisebb gravitáció is segítheti. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a marsbéli folyásnyomokhoz sok hasonlót a Földön is azonosítottak, amelyek bizonyíthatóan folyékony víz áramlásától képződtek bolygónkon.

Kereszturi Ákos