A női és a férfi agy egyes struktúráinak működése eltér egymástól. A legújabb képalkotó eljárásokkal készített képek is igazolják, hogy az agy egyik magcsoportja, az amygdala (mandulamag) érzelmi stimulus hatására eltérően működik a férfiak és a nők agyában.

A  mandulamag az agynak az a része, amely többek között az érzelmek, például a félelem feldolgozásában és az érzelmekhez kötött emlékek kialakulásában tölt be fontos szerepet. A mandulamag páros képződmény, azaz a jobb és bal oldali agyféltekében is megtalálható.

A Kalifornia Egyetem neurobiológusa, Larry Cahill és munkatársai az agy különböző területeinek vérellátását vizsgálták, különös tekintettel a mandulamagra. Azonos számú jobbkezes nő és férfi agyáról készítettek PET (pozitron emissziós tomográfia) eljárással képeket. A vizsgálatokat két alkalommal végezték. Az első esetben egy érzelmileg provokatív filmet, a második alkalommal pedig egy érzelmileg viszonylag semleges képsort vetítettek a kísérlet résztvevőnek, akiknek valamivel később a filmekkel kapcsolatos emlékeket kellett felidézniük (ez alatt készültek a PET-felvételek). Ehhez hasonló vizsgálatokat már korábban is végeztek, és az új felvételek is megerősítik a korábbi megfigyeléseket, miszerint az érzelmes jelenetek emlékeinek raktározása során a jobb oldali mandulamag aktívabb a férfiaknál, míg nőknél a bal oldali mutatott fokozott aktivitást.

A kutatók ezen túl azt is megállapították, hogy a férfiaknál a jobb oldali mandulamag élénkebb funkcionális kapcsolatban áll az agy többi részével, mint a bal. A nőknél ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalták, azaz a bal oldali mandulamagnak volt kiterjedtebb kapcsolata az agy más részeivel. Ezeket az összefüggéseket kimutatták akkor is, ha az érzelmileg semleges filmmel kapcsolatban kellett felidézni adatokat.

További érdekes megfigyelés, hogy a nők bal oldali, aktívabb mandulamagja az agykéreg ún. area subgenualisával és a hypotalamusszal van szorosabb összeköttetésben, melyeknek inkább a belső környezet szabályozásában van fontos szerepe. A hypothalamus jól ismert funkciója a hormonrendszer szabályozása, az area subgenualis pedig a zsigeri feladatok - szívritmus, vérnyomás, légzés és az emésztőtraktus aktivitásának, mozgásának - szabályozásában tölt be irányító szerepet. A férfiaknál az aktívabb, jobb oldali mandulamag viszont a szenzomotoros kéreggel áll szorosabb kapcsolatban, melyről tudjuk, hogy a külvilággal való kapcsolat fenntartásában tölt be fontos szerepet.

Az eredmények a kutatók szerint azt sugallják, hogy a férfiaknál erősebb kapcsolat alakult ki az agyban a külvilággal való kapcsolattartásra, míg a nők inkább a belső világgal tartanak fenn szorosabb kapcsolatot. A MIT (Massachusetts Institute of Technology) neurobiológusa, John Gabrieli szerint igen nehéz megmondani, hogy ez valójában mit is jelent - az új eredmények értékelése és gyakorlati jelentőségének megfogalmazása izgalmas munka lesz.

Bodrogi Lilla