Újra Budapesten rendezik meg az Immunogenomikai Világkongresszust. Az előadásokban olyan sokakat érintő témák szerepelnek, mint a rákkutatás, a transzplantáció, az autoimmunitás, az allergia, a védőoltások vagy a genomikai alapon történő gyógyszerfejlesztés.

A 2004-ben megrendezett I. Immunogenomikai Világkongresszuson a 44 országából érkező több száz vezető kutató és orvos résztvevő mellett a legnagyobb biotechnológiai és informatikai cégek is képviseltetették magukat. A Magyar Immunológiai Társaság idén ismét hazánkban rendezheti meg ezt a tudományos seregszemlét, amelynek programja ezúttal a vadonatúj immun-informatikával is kiegészül.

Immunogenomika

A genomika - a génkészlet átfogó és szimultán vizsgálatának bioinformatikai tudománya - jelentősége csak az emberiség legnagyobb felfedezéseihez hasonlítható. Az elkövetkező évek orvosbiológiai kutatásai elsősorban ezen a megközelítésen keresztül keresik a választ számos eddig megoldatlan kérdésre, rendkívüli módon felgyorsítva a vizsgálatokat. Ilyenek a megfelelő védőoltások, a személyre szabott, mellékhatásmentes gyógyszerelés, vagy a különböző betegségek rendkívül korai diagnózisa.

Az utóbbi két évben óriási számban indultak genomikai alapú kutatások különböző tudományterületeken. Ezek közül az egyik legfontosabb az immunrendszer vizsgálata, hiszen az immunfolyamatokhoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó géneknek szinte minden betegség kialakulásában és lefolyásában szerepe van.

Az előadások tematikái között most is olyan sokakat érintő területek szerepelnek, mint a rákkutatás, transzplantáció, autoimmunitás, allergia, vakcináció, a genomikai alapon történő gyógyszerfejlesztés, valamint az életünket egyre inkább átszövő bioinformatika kérdései. A meghívott előadók a világ vezető kutatói közül kerülnek ki.

A konferencia célja

A konferencia alapvető célkitűzése az immunológia, orvosi genomika és informatika tárgykörébe tartozó témakörök rendszerbiológiai (systems biology), klinikai és informatikai megközelítésű tanulmányozása. A konferencia lehetőséget ad majd immunológiai érdeklődésű klinikusoknak, kutatóknak, bioinformatikusoknak és mérnököknek a tanulásra, a sokirányú tapasztalatszerzésre, bemutatkozásra és kapcsolatteremtésre. Az előadásokon kívül szabad poszterszekció, továbbá oktató- és kísérő rendezvények megszervezésére is sor kerül.

A felhívás megjelentetésével szeretnénk segíteni a szervezőket abban, hogy a kongresszus híre minél több magyar kutatóhoz, különösen a fiatalokhoz eljusson. A szervezők számos kedvezménnyel segítik a részvételt.

A regisztráció határideje 2006. június 30. Magyar tudományos társaságok tagjainak a regisztráció egységesen 60.000 Ft (PhD hallgatóknak 30.000 Ft). A konferenciára történő regisztráció on-line rendszerben, a kongresszus honlapján keresztül lehetséges. Az Immunológiai Társaságok Európai Szövetségének (EFIS) felajánlása értelmében fiatal kutatóknak lehetősége van a regisztrációs díj megpályázására. A pályázat beadásával kapcsolatos formai tudnivalók is a konferencia honlapján találhatók.