Két amerikai tudós egy olyan génszabályozó mechanizmus felfedezéséért részesült a legnagyobb tudományos elismerésben, amely új utakat nyitott a gyógyászatban.

Andrew Z. Fire (Massachusetts Institute of Technology, illetve Stanford University School of Medicine) és Craig C. Mello (Harvard University, illetve University of Massachusetts Medical School) amerikai kutatók az úgynevezett RNS-interferencia felfedezéséért kapták megosztva a legrangosabb tudományos kitüntetést.

Az utóbbi évek kutatásai alapján világossá vált, hogy az RNS-interferencia a genetikai információ kifejeződésének alapvető szabályozási folyamata. A génről (a DNS-ről) az úgynevezett hírvivő RNS-molekulára kerülő információt még lehetőség van blokkolni, mielőtt megkezdődne a gén által kódolt fehérje szintézise (ez a poszttranszkripciós, azaz a DNS-ről képződő mRNS-en keresztül ható génelcsendesítés). Az RNS-interferencia ennek egyik formája: olyan molekuláris mechanizmus, amelyben rövid RNS-molekulák specifikusan elnyomják a gének kifejeződésében kulcsszerepet játszó hírvivő RNS-ek működését (részletesen lásd cikkünk további részében). Fire és Mello 1998-ban publikálták felfedezésüket a folyamatról.

Az RNS-interferencia a génszabályozás mellett szerepet játszik a vírusfertőzések elleni védekezésben (részletesen lásd a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont eredményeiről beszámoló cikkünkben), és a genom integritását veszélyzetető ún. áthelyeződő genetikai elemeket is kontrollálja.

Az RNS-interferencia az élővilágban általánosan megfigyelhető jelenség. Egysejtűekben, növényekben, állatokban (emberben) egyaránt leírták. Az RNS-interferenciát már széles körben alkalmazzák az alapkutatásokban az egyes gének funkciójának megállapítására; olyan molekuláris biológiai módszer, amely emlős-rendszerekben is alkalmazható. Olyan módszer, amellyel lehetséges szinte bármilyen fajban kikapcsolni egy gént akár egy nap alatt. Egy módszer, amit a jövőben betegségek újszerű gyógyítására lehet felhasználni.