Fokozatosan fejlődő galaxisok - a hét asztrofotója

2006.12.15. 8:52

Elméleti megfontolások alapján már régóta feltételezték, hogy egy galaxis fejlődésére a környezete is erős hatással van. Első alkalommal sikerült azonosítani ilyen összefüggést kiterjedt méretskálán is.

A csillagvárosok fejlődése összetett folyamat. Az elmúlt években sok példát találtak arra, hogy az egymással kölcsönható galaxisokban komoly átalakulások történnek, néha robbanásszerűen heves csillagkeletkezést elindítva. A csillagvárosok összeolvadására és szétszakadásra is sok példa akad.

Az idő előrehaladtával változik a csillagok megoszlása egy galaxisban: a nagyobb égitestek rövidebb életűek, ezért idővel nő a kisebb égitestek aránya. Az akítv csillagkeletkezést mutató galaxisokban sok a nagytömegű és nagy energiakibocsátású, egyben rövid életű csillag - ezek durva közelítés alapján jellemzően kékes színt mutatnak. Velük ellentétben az idős galaxisok csillagai között sok a kisebb tömegű és energiatermelésű, ezért hosszabb életű, sárgás, vöröses árnyalatú objektum.

Az általános tendenciák felmérésére francia és olasz csillagászok az ESO VLT műszereivel és a VIMOS spektrográffal végeztek kiterjedt megfigyeléseket. A három évig tartó program keretében több mint 6500, eltérő távolságban lévő galaxist vizsgáltak, egészen 9 milliárd évvel ezelőtti időpontig.

A munka során néhány viszonylag egyszerűen vizsgálható paraméterből következtettek az egyes csillagvárosok jellemzőire. A távolság és a teljes energiakibocsátás mellett fontos jellemző volt a szín is, amely a fentiek szerint az égitestek között a fiatal csillagok gyakoriságára/ritkaságára, és ezzel a csillagkeletkezés intenzitására utal.

Az eredmények alapján a galaxisok fejlődésében nem csak a keletkezéskor jellemző, induló paraméterek számítanak. Kiderült, hogy az egyes csillagvárosok környezete is fontos szerepet játszik. Másként fejlődik egy csillagváros a sűrűbb (galaxisokkal zsúfolt) és másként a ritkább környezetben.

Forrás: ESO

Az NGC 1232 spirális galaxis a 8,2 méteres ANTU teleszkóppal. A kép nagyméreű változatának letöltése (ESO)

A felmérés egyértelművé tette, hogy a heves csillagkeletkezés a sűrűbb galaktikus környezetben gyorsabban emésztette fel a csillagvárosok gázanyagát - ezért az ilyen helyszíneken korábban volt intenzív a csillagkeletkezés, mint az izolált galaxisokban. Az is kiderült, hogy a nagyobb galaxisokban is hasonló jelenség zajlott le: a gázanyag ott is gyorsabb ütemben alakult csillagokká, mint kisebb társaikban.

Elméleti megfontolások alapján már régóta feltételezték, hogy egy galaxisra a környezetének jellege is erős hatással van. Ez az első alkalom, hogy a fenti összefüggéseket ilyen kiterjedt méretskálán is sikerült azonosítani.

Kereszturi Ákos

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK