Charles Simonyi (született Simonyi Károly) lesz jövő októbertől a világ egyik legrangosabb elméleti kutatóintézete, az Institute for Advanced Study (IAS) kuratóriumának elnöke Princetonban, az Egyesült Államokban. Bemutatjuk az intézetet, ahol Albert Einstein és Neumann János is dolgozott.

Az Institute for Advanced Study nevének nincs általánosan elfogadott, jó magyar fordítása. Legtöbbször "Magasabb Tudományok Intézete" vagy "Felsőbb Tanulmányok Intézete" néven említik, de a "Haladottabb Kutatások Intézetének" is nevezték már. 1930-ban jött létre Louis és Caroline Bamberger jóvoltából, akik áruházuk hasznának egy részét fordították a tudomány támogatására. Az IAS azóta is független magánintézmény, ma is adományokból tartják fenn. Nincs hivatalos kapcsolata más oktatási intézményekkel, bár gyakran úgy említik, mint a közeli Princetoni Egyetem részét. Ez a tévedés valószínűleg arra vezethető vissza, hogy az IAS néhány évig, saját épületének elkészültéig az egyetemen működött. Ma vonzó természeti környezetben, 800 hektáros, erdőkkel, mezőkkel tarkított területen terül el.

Az IAS keretében történettudományi, matematikai, természettudományi és társadalomtudományi részlegek működnek. Az állandó tématerületek mellett különböző programokat is szerveznek (pl. biológiai rendszerek kutatása, interdiszciplináris kutatások, matematikatanítás). Állandó professzori kara (Faculty) jelenleg 27 főből áll, és évente körülbelül 190 látogató tagot (Member) fogadnak a világ mintegy száz egyeteméről, kutatóintézetéből. A kutatásokra nem kötnek szerződéseket, nem irányítják a kutatómunkát. Teljes a szellemi szabadság, mindenki saját céljait követheti. A korábbi években itt dolgozott több mint ötezer kutató vezető szerepet tölt be a szellemi-tudományos életben szerte a világon. Eddig 21 Nobel-díjas dolgozott itt, és a matematikusok Nobel-díjának tartott Fields-érem eddigi 48 kitüntetettjéből 34 fordult meg az intézetben.

Az intézet rangjának illusztrálására két korábbi professzor nevét szokták elsőként említeni: ők Albert Einstein és Neumann János. 1947 és 1966 között Robert Oppenheimer volt az igazgató. Itt dolgozott Kurt Gödel matematikus, Claude Shannon, az információelmélet egyik megalapítója, T.D. Lee és C. N. Yang Nobel-díjas fizikusok, és sok más, a tudománytörténet lapjaira került személyiség. Az IAS-ben dolgozta ki Neumann János a tárolt programú számítógép elvét, itt fogalmazták meg a játékelmélet alapjait, a részecskefizikai eredményekből pedig a húrelmélet emelkedik ki.

1986 óta James D. Wolfensohn, a Világbank korábbi elnöke vezette az IAS kuratóriumát (Board of Trustees), helyét most átmenetileg Martin L. Leibowitz alelnök veszi át. Charles Simonyi 2008 októberétől tölti be az elnöki posztot. Simonyi 1997 óta kurátor, adományából jött létre egy fizikaprofesszori állás (Charles Simonyi Professorship in Theoretical Physics), és jelentős támogatást adott az IAS matematikai intézetének is. Nevét viseli a matematikusoknak helyet adó épület (Simonyi Hall). 2005-ben Simonyi 25 millió dollár készpénzt adományozott az intézetnek, ez az eddigi legnagyobb adomány az intézet közel nyolcvan éves történetében. Az adománnyal édesapjának, Simonyi Károly professzornak állított emléket (Karoly Simonyi Memorial Endowment Fund).

Jéki László