Minden korábban ismertnél nagyobb méretű, látszólag minden anyagot nélkülöző üres térségre, egy gigantikus "lyukra" akadtak az űrben.

Mai ismereteink szerint az Univerzumban nagy méretskálán az ún. szuperhalmazoknak (galaxishalmazok halmazai) megfelelően oszlik el mind a látható, mind a láthatatlan anyag. A két anyagfajta együtt, hatalmas szálakra és buborékfalakra emlékeztető felületek mentén csoportosul, ezek között pedig anyagszegény, közel üres térségek találhatók.

Lawrence Rudnick (University of Minnesota) és kollégái az utóbbi ürességekből találtak egy minden korábban ismertnél nagyobb méretűt. A VLA rádióteleszkóp-rendszer segítségével azonosították a területet, ahol nem mutatkoznak galaxisok vagy csillagok. Az Eridanus csillagképben lévő zónát a továbbiakban a kozmikus háttérsugárzást térképező WMAP műholddal is tanulmányozták, amely a Nagy Bumm után hátramaradt, az egész Világegyetemet kitöltő kb. 2,7 K hőmérsékletű sugárzás eloszlását méri.

A még 2004-ben felfedezett anyagszegény vidékről eddig annyit sikerült kideríteni, hogy hőmérséklete rendkívül alacsony, és nem csak sugárzó normál anyagot, de még láthatatlan tömeget sem tartalmaz kimutatható mennyiségben. Átmérője egymilliárd fényév körüli, azaz sokkal nagyobb bármilyen korábban ismert ürességnél, a szuperhalmazok buborék alakú üregeinél. A tőlünk 6-10 milliárd fényévre lévő objektum eredete jelenleg ismeretlen, a Világegyetem nagyléptékű szerkezetét leíró modellek nem tudják kielégítően megmagyarázni.

A mellékelt ábra a most azonosított anyagszegény zónával kapcsolatos jellemzőket mutatja be vázlatosan. Jobbra a Nagy Bumm után visszamaradt kozmikus háttérsugárzás forrását láthatjuk egy kerek és színes lapként ábrázolva, amelyben a színkülönbségek a hőmérsékletben mutatkozó csekély eltéréseket jelzik. Mellette balra a buborékos szerkezetű szuperhalmazok hálózata látható egy képzeletbeli csonka kúp alakjában, benne a szokatlanul nagy anyagszegény tartománnyal.

Balra pedig a felfedezéshez szükséges két fontos műszert tüntették fel: fent a WMAP műhold, amely a kozmikus háttérsugárzást vizsgálva akadt a hideg tartományra, alatta pedig a VLA rádióteleszkóp-rendszer egy antennája, amely szokatlanul kevés rádiósugárzó galaxist azonosított ebben az irányban. A két műszer mellett lévő színes kör alakú terület közepén mutatkozó kékes tartomány képviseli az anyagszegény térséget.

Forrás: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF, NASA

A megfigyeléshez használt műszerek (balra), a ritka régió sematikus helyzete (középen), és a Nagy Bummtól visszamaradt kozmikus háttérsugárzás eloszlását jelző színes kör alakú folt (jobbra) (Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF, NASA)