Magyarország területe bővelkedik üledékes kőzetekben, amelyek legtöbbször ősmaradványokat is tartalmaznak. A legjobb lelőhelyeket azonban - néhány kiépített és jobban ismert bemutatóhely kivételével - nem könnyű megtalálni. Az őslénytanban és geológiában kevésbé otthonosan mozgó természetjárók szinte csak véletlenszerűen bukkanhatnak fosszíliákra.

Ezen kíván segíteni a Hantken Kiadó most megjelent könyve, amely 11 őslénytani kirándulást ismertet Budapest környékén, a Gerecsében, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, a Mecsekben, a Villányi-hegységben, Nógrádban, a Bükk-hegységben és Erdélyben. Az összesen 55 lelőhelyet tartalmazó részletes leírások 38 szerző nevéhez fűződnek, akik az adott terület, illetve ősmaradvány-együttes legjobb ismerői közül kerültek ki.

A könyvben szereplő kirándulásvezetők eredetileg a Magyar Őslénytani Vándorgyűlések résztvevői számára készültek. Az 1998 óta évente megrendezésre kerülő vándorgyűlésen az őslénytant művelő, illetve az iránt érdeklődő szakemberek és diákok találkoznak változó helyszíneken. A vándorgyűlés egyik napján mindig a terepbejárásé a főszerep, amikor a résztvevők az adott terület legérdekesebb lelőhelyeit keresik fel. A bemutatott könyv az első tíz vándorgyűlés kirándulásvezetőjének átdolgozott, frissített anyagát tartalmazza.

A vándorgyűléseket szervező szakosztály (a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya) vezetőségét a könyv kiadása során az motiválta, hogy ezeknek a lelőhelyeknek a felkeresése nem csak a paleontológusoknak, hanem a diákoknak, amatőr ősmaradvány-gyűjtőknek és minden természetkedvelőnek is érdekes lehet. Ez a cél kétség kívül nemes, azonban a kirándulásvezetők nagy nyilvánosságra kerülése veszélyeket is hordoz magában.

Egyes feltárások ugyanis természetvédelem alatt állnak, ahol csak törmelékből, vagy egyáltalán nem szabad gyűjteni. A nem védett feltárásoknál is gondolnunk kell arra, hogy mások is szeretnének még utánunk azon a lelőhelyen gyűjteni, vagy éppen tudományos kutatást végezni. Örvendetes, hogy Magyarországon egyre többen érdeklődnek az ősmaradványok iránt, de sajnos volt már példa arra, hogy a kereskedelmi célokat szem előtt tartó magángyűjtők teljesen "kiraboltak" egy-egy lelőhelyet. Bár a magángyűjtők és paleontológusok közötti kapcsolat nem mindig súrlódásmentes, az utóbbi évtizedekben is számos példa volt arra, hogy a "hivatásos" paleontológusok az "amatőr" gyűjtők által talált és preparált anyagok alapján publikáltak tudományos közleményeket.

Reméljük, hogy a könyv megjelenése abba az irányba mozdítja el ezt a viszonyt, hogy egyre több gyűjtő polcain jelennek meg a szép és gyakori ősmaradványok, és ezzel egyidejűleg egyre többen lepik meg a szakembereket tudományos publikációra érdemes különleges és ritka leletekkel.

A könyv 2900 Ft-os áron megrendelhető a Hantken Kiadó honlapján lévő címen.