A globális porvihar elültével a Spirit is munkába állt a bolygó másik oldalán, és elkezdett felmászni a Home Plate nevű, vulkáni törmelékekből álló platóra. A marsjáró még 2006 februárjában érkezett meg a környezete fölé kb. 2 méterrel emelkedő képződményhez, és több hónapot töltött északi és keleti részének vizsgálatával - most ezt az elemzést folytatja.

A Home Plate legfontosabb jellemzői az alábbi három képen tekinthetők át. Az (A) felvételen a képződmény egésze látható, amelyet több képből állítottak össze, horizontálisan 160 fok széles területet lefedve. Ehhez a panorámakamerával összesen 246 képet rögzített a Spirit hatféle szűrővel, a 748. és a 751. marsi nap (sol) közötti időszakban. A (B) kép a legalsó, durvaszemcsés rétegeket mutatja, míg a (C) képen az előbbinek a tetejét borító, finomabb, vulkáni porból lerakódott régetek látszanak, amelyek az egykori kitörés későbbi szakaszában keletkeztek.

Forrás: NASA, JPL, UA

A Home Plate panorámaképe, és annak két kinagyított részlete. A felvétel nagyméretű változatának letölése (NASA, JPL, UA)

A közeli vulkanikus területen, ahonnan a lerakódott törmelék származik, egykor víz keveredhetett a magmával, illetve lávával. Erre utal a vizsgált kőzetek magas klórtartalma, amely egykor a Mars felszíne közelében lévő, betöményedett sóoldatok gyakori összetevője lehetett. A megfigyelt bazaltok robbanásos eredetét a kőzetek finomszemcsés, réteges szerkezete jelzi, maga a robbanásos jelleg pedig szintén láva és víz kölcsönhatásakor gyakori.

Az Opporunity által megfigyelt világosabb folthoz hasonlóan (lásd az előző oldalon) egykori vizes közegre utalnak a Spirit kerekei által véletlenül kiásott világos anyagok is. Ezekben a foltokban sok kén, emellett ásványokban kötött H2O is előfordul, továbbá szulfátot, foszfátot, kalciumot és némi hematitot is azonosítottak bennük. A Tyrone névre keresztelt kibukkanásnál azt is sikerült megfigyelni, amint a kerekek által kihantolt világos anyag közel 200 marsi nap (sol) alatt enyhén színt változtatott - feltehetőleg a légkörrel érintkezve kémiailag átalakult.

Forrás: NASA, JPL, UA

További érdekesség, hogy augusztus végén a Spirit a Mars felszínén töltött üzemképes állapot hosszát tekintve megelőzte a Viking-2-szondát, mivel már több mint 1290 marsi napja működik sikeresen. Ennek az eseménynek a népszerűsítésére készült a mellékelt ábra.

A Spirit eddigi eredményei alapján általánosan elmondható, hogy több helyen a felszínhez közel, centiméteres-deciméteres mélységben a felszínitől eltérő anyagok vannak, amelyek némelyike egykori víz jelenlétére utal. Ugyanakkor az eredeti tervek között szereplő vizsgálatra: a Gusev-krátert átszelő Ma'adim Vallis vízfolyásnyom elemzésére nem került sor, mivel azt bazaltlávák borítják - a világos foltok tehát az ősi vízáramlásnál lényegesen fiatalabb képződmények. Mindkét rover vizsgálata arra utal, hogy kis munkával, néhány arasznyi ásással gyakran érdekes, a felszínitől erősen eltérő anyagok találhatók.

A roverek állapota

Az említett porvihar energiaínséges napjait mindkét rover sikeresen átvészelte. Az Opportunity esetében a légkörből kiülepedő por a napelemtáblákra is rárakódott, de annak nagyobb részét a porvihar lecsengése utáni szél el is fújta - így a szonda ismét elegendő energiával gazdálkodhat.

Adódott probléma is: a Mini-TES kamera utolsó üzemelésekor úgy tűnt, hogy a detektor tetején lévő tükör nem a marsfelszínről érkező sugárzást, hanem a kamerát tartó rúdról visszavert fényt vetíti az érzékelőbe. Ha kiderül, hogy a tükör nem mozog megfelelően, ez lesz az első műszer, amelyet a roverek elvesztettek. Bár korábban a Spiritnél az egyik kerék is felmondta már a szolgálatot, az csak a mozgást befolyásolja, a tudományos munkát közvetlenül nem.