Bátaapáti mellett pár hónapon belül üzembe helyezik az ország második, végleges radioaktívhulladék-tárolóját. Összeállításunkban bemutatjuk, milyen lesz a tároló szerkezete, milyen hulladékokat tárol, és mennyire biztonságos a nemzetközi normák, az építők és a környezetvédők szerint.

A Paksi Atomerőműben a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett üzemanyag mellett keletkeznek kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok is, melyeket jelenleg az erőműben kialakított átmeneti tárolóban halmoznak fel. Az átmeneti tároló az időközben végrehajtott bővítés ellenére legkésőbb jövőre megtelik, ám addigra Bátaapáti mellett várhatóan elkészül a végleges elhelyezésre szolgáló, Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT). A tervek szerint az első hulladékszállításra legkésőbb 2008 első félévének végén sor kerül. A hulladéktárolót akkorára tervezték, hogy képes legyen befogadni a paksi erőmű teljes élettartama, illetve később, a leszerelése során keletkező összes kis és közepes aktivitású hulladékot.

Pakstól Bátaapátiig

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok egyik nagy csoportja a technológiai folyamatok során keletkezik. Ezek lehetnek egyfelől nagy sótartalmú vizek, másfelől a radioaktív anyaggal szennyezett közegek ellenőrzésekor, tisztításakor elszennyeződött légszűrők és víztisztító gyanták. A hulladék másik nagy csoportját az üzemi területen képződött elhasznált védőeszközök, szerszámok, alkatrészek, tisztítóeszközök képezik.

A hulladékot először a keletkezési helyükön gondosan összegyűjtik, és nyilvántartásba veszik. Ezután feldolgozzák, vagyis a szilárd halmazállapotú anyagokat összepréselik, így az eredetinél jóval kisebb térfogatú, gazdaságosabban elhelyezhető hulladékot nyernek, a folyékonyakat pedig bepárolják, majd cementtel összekeverik. Végül az összes hulladékot fémhordókba zárják. "Az acélhordó útját állja a kijutni igyekvő úgynevezett radionuklidoknak, és már önmagában is több száz évig tartó biztonságos elzárást tesz lehetővé." - mondta az [origo] Tudomány rovatának Dr. Ormai Pétert vegyészmérnök, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság főmérnöke. A minősített, nyilvántartott hordókat jelenleg az erőmű területén lévő ideiglenes tárolóban helyezik el, jövő évtől pedig szigorú átvételi eljárást követően átszállítják végleges helyükre, Bátaapátiba.

Püspökszilágy

Magyarországon egyelőre egyetlen helyen, a Püspökszilágyon üzemelő tárolóban (RHFT) van véglegesen elhelyezett radioaktív hulladék. Bár az 1977 óta működő létesítménybe korábban több ízben szállítottak Paksról szilárd kis aktivitású hulladékot, jelenleg és tervek szerint a jövőben csak a nem atomerőművi kis- és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére használják. Az elmúlt években biztonságnövelő intézkedéseket és korszerűsítést hajtottak rajta végre.


A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolóinak sok feltételnek kell megfelelniük. Az is számos tényezőtől függ, hogy egy ország milyen rendszer mellett dönt. Fontos szempont, hogy milyen hulladékot kívánnak elhelyezni, milyenek az ország földrajzi-geológiai adottságai, és nem utolsósorban milyen a közvélemény hozzáállása. Például Franciaországban, ahol a nukleáris energia társadalmi elfogadottsága nagy, hatalmas mennyiségű radioaktív hulladékot helyeznek el felszínközeli tárolókban. Ezzel szemben Németország mindenféle radioaktív hulladék esetén ragaszkodik a drágább mélységi tároláshoz.