Az elmúlt héten Európa dagályhullámairól, a hollandiai és németországi viharról szóltak a hírek, ott azonban szakadozott felhőzet borította a partvidéket, így látványos műholdképek nem készültek. Látogassunk el az Atlanti-óceán nyugati partjára, ahol naponta, sőt félnaponta tíz métert meghaladó az árapály vízjátéka, ami "világrekord".

Kanada keleti partjainál, Új-Skócia (Nova Scotia) szigetén és környékén járunk. A vidéket északról az Szent Lőrinc-folyó tölcsértorkolatát befogadó széles Szent Lőrinc-öböl határolja.

A szárazföld és Új-Skócia között találjuk a Fundy-öblöt, amely dél felé nyitott, északon pedig egy keskeny földsáv választja el a Szent-Lőrinc öböltől. Nagy folyók nem torkollnak bele, mégis több tölcsérszerű kiöblösödést vehetünk észre az északi és a keleti partokon. Ezekben a tölcsérekben vöröses színű vizet láthatunk. Ezek az itteni árapálytevékenység nyomai.

Az árapály a Hold (és kisebb mértékben a Nap) és a Föld közös tengely körüli forgásából származó centrifugális, illetve helyről helyre változó tömegvonzási erejének eredője. Földünk hidroszférája (vízburka) látványosan követi égi kísérőnk irányát; a Hold irányába és az azzal ellentétes oldalon magasabbra emelkedik. A tengely körüli forgás során naponta kétszer emelkedik a vízszint (ez a dagály) kétszer pedig lesüllyed (apálykor). A dagály és apály szintje közti különbség (a dagálymagasság) függ a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetétől, de a part földrajzi viszonyaitól, kitettségétől, morfológiájától is.

Forrás: ELTE

A felvétel feliratok nélkül, nagyobb méretben

Forrás: ELTE

Az árapály szintváltozásának világrekordját a képen látható Fundy-öböl tartja. Az óceánon minden tizenkét órában délnyugatról érkező dagályhullám zavartalanul jut az öbölbe. Ahogy a víz útja elkeskenyedik, úgy emelkedik a hullámok magassága, végül az öböl mélyén látható tölcséralakzatokban eléri a tíz métert is. Rendkívüli időszakokban, napéjegyenlőségkor előforduló holdtölte vagy újhold idején tomboló viharok idején húsz méteres árapályhullámok is előfordulnak. Ez a hullámzás kavarja fel és tartja állandóan felkavart állapotban az öböl mélyének iszapját, vörös iszapmezőket hozva létre a partokon apálykor. Ezért láthatjuk az árapályrekord hatását a világűrből is.

Az Aqua műhold MODIS-rendszerének felvétele október 26-án készült.