Elképzelhető, hogy egy nagytömegű galaxis van a közelünkben, amit eddig a Tejútrendszer centrumának zavaró hatása miatt nem vettünk észre.

Avi Loeb és Ramesh Narayan (CfA) Tejútrendszerünk térbeli mozgását vizsgálták. Utóbbira az elméletileg minden irányból egyenletesen érkező kozmikus háttérsugárzásnak a 2RMS jelű felmérés keretében rögzített eloszlásából következtettek. Utóbbi ugyanis a szomszédos galaxisoknál jobb, független viszonyítási rendszert képez. Az így nyert mozgási irányt és sebességet hasonlították össze azzal, amelyet a közelünkben lévő, ismert tömegű és távolságú csillagvárosok vonzóhatása alapján vártak.

Az ismert szomszédok gravitációs hatásának levonása után még 120 km/s-nyi "többlet" sebesség marad, amellyel a Tejútrendszer nagyjából abba a térbeli irányba halad, amely a Földről nézve galaxisunk centruma felé esik. Feltehetőleg ebben az irányban található valamilyen ma még ismeretlen objektum avagy objektumok, és az onnan származó gravitációs hatás váltja ki a fenti mozgást.

A modell alapján több magyarázat adódik a kérdéses objektum(ok) mibenlétére. Az egyik lehetőség szerint egyetlen, kb. 3 millió fényévre lévő, a Tejútrendszerünkhöz hasonló, avagy annál kissé nagyobb tömegű galaxisról van szó. Ez elméletileg az Androméda-galaxisnál valamivel kisebb, de még így is igen nagy méretű és tömegű objektum volna. A körülbelül 2,5 millió fényévre lévő Androméda-galaxis alig van messzebb az így feltételezett galaxisnál - a kérdéses objektum tehát valóban a közvetlen szomszédságban helyezkedne el.

A fent kimutatott gravitációs hatást egy távolabb lévő és nagyobb - de szintén ismeretlen - tömeg is kiválthatja. Ebben az esetben nem magányos objektum, hanem több ezer tagot számláló galaxishalmaz okozhatja a jelenséget, amely 60-80 millió fényévre van tőlünk, szintén a Tejútrendszer centrumának irányában. Ha utóbbi lenne a valódi helyzet, egyes kutatók szerint egy ilyen távoli és gazdag galaxishalmaznak már nyomára akadtak volna a röntgenhullámhosszakon.

Könnyebben elképzelhető tehát, hogy egy, a miénknél nagyobb, közeli galaxis rejtőzködik a Tejútrendszer központi vidékének takarásában. Elméletileg egy néhány fok átmérőjű csillagváros rejtve is maradhat, ha iránya látszólag nem esik 10 foknál messzebb a Tejútrendszer centrumánál.

Az elgondolással azonban nem mindenki ért egyet. További megfigyelések szükségesek, hogy megerősítsék a fent említett mozgási anomália létét, és kizárják az arra adható egyéb magyarázatokat. Utóbbiak között például felmerült, hogy a kérdéses mozgást a mintegy 700 millió fényévre lévő Nagy Mozgató nevű, rendkívül nagytömegű galaxishalmaz hozná létre. Ennek tömege megközelítőleg 10 ezerszerese a Tejútrendszerének, és látszólag 40 fokra mutatkozik a Tejútrendszer centrumától.