Féléves csillagászati szabadegyetem és kozmológiai előadássorozat indul a Polaris Csillagvizsgálóban a héten.

A kedden induló Kulin György Csillagászati Szabadegyetem a múlt és a jelen csillagászati ismereteit kapcsolja össze. A sorozat egyrészt a Magyar Csillagászati Egyesület alapítójára, Kulin Györgyre kíván emlékezni. Az előadások a legújabb csillagászati eredményeket is bemutatják.

A szabadegyetem előadásaira az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban kedd esténként, 19 órakor kerül sor, amelyet távcsöves bemutató követ. Az előadások a Polaris TV élő közvetítése keretében is követhetők, valamint utólag a médiatárból letölthetők. Az első két hónap előadásai:

Február

 • Február 5. Kulin György - Gyurka Bácsi - Q.G. Lynn (Mizser Attila)
 • Február 12. Salontátol Szegedig - a hazai kisbolygókutatás elmúlt 100 éve (Sárneczky Krisztián)
 • Február 19. Mit tudtunk meg az üstökösökról az elmúlt 100 évben? (Tóth Imre)
 • Február 26. Hazudnak-e a csillagok? (Csaba György Gábor)

Március

 • Március 4. A Messenger a Merkúrnál (Kereszturi Ákos)
 • Március 11. A csillagok színképe (Nyerges Gyula)
 • Március 18. Az űrkutatás hőskora (Illés Erzsébet)
 • Március 25. A "kézzel fogható" Hold (Rőmer Péter)

Kozmofizika 2008

Fotó: Pályi Zsófia
Dávid Gyula, a sorozat előadója

A 20. század természettudományos forradalmának egyik legmélyebb és legmeglepőbb eredménye volt annak az intim kapcsolatnak a felfedezése, amely a legkisebb és a legnagyobb objektumok, az elemi részecskék és a Világegyetem fizikája között fennáll. Ennek a kapcsolatnak van egy praktikus vonatkozása is: a korai Univerzum extrém körülményei olyan nagyenergájú részecskeátalakulási folyamatokba nyújtanak betekintést, amelyek még a mai kor nagy részecskegyorsítói (így a 2008 nyarán beinduló LHC) számára is elérhetetlenek - ezért a Nagy Bumm környezete az ismert mondás szerint a szegény részecskefizikus kísérleti laboratóriuma.

Sokkal fontosabb azonban, hogy az elemi részecskék tulajdonságai, kapcsolatai, átalakulásai, keletkezésük és bomlásuk sajátosságai alapvetően befolyásolták és befolyásolják, olykor közvetlenül meghatározzák a Világegyetem történetét a teljes Univerzumban zajló makrofolyamatok és a helyi - pl. a csillagokban végbemenő - mikrofolyamatok szintjén is.

A sorozat az ezredforduló részecskefizikájának Standard Modellje, illetve az ezt továbbépíteni szándékozó új, versengő elméletek alapján tekinti át az elemi részecskék állatkertjét. Az előadó: Dávid Gyula fizikus ismerteti a részecskék jellegzetes képviselőit, tulajdonságaikat, kölcsönhatásaikat, és hogy hol és mikor játszottak vagy játszanak fontos, esetleg főszerepet az Univerzum történetének egyes felvonásaiban - a Nagy Bummtól az értelemig és tovább...

Február

 • Február 6. Égre vetített mikrovilág - részecskefizika és kozmológia, avagy kétfajta Standard Modell
 • Február 13. Fotonfürdőben - a hőhalál nyomai, avagy amiről a mikrohullámú háttérsugárzás árulkodik
 • Február 20. Az antianyag titka - részecskék és antirészecskék, avagy az elveszett szimmetria
 • Február 27. A kvarkok bebörtönzése - avagy az Univerzum első struktúrái

Március

 • Március 5. Nukleáris LEGO - avagy a magfúzió vegykonyhája
 • Március 12. Az atommag kulcsa - avagy az atombombától a neutroncsillagig
 • Március 19. A láthatatlan energiatolvaj - avagy neutrinók és szupernóvák
 • Március 26. A szilárd anyag szilárdítója - avagy univerzális elektronika

Április

 • Április 2. A wimpek pókhálója - a sötét anyag, avagy a galaktikus halótól a galaxisok hálójáig
 • Április 9. Szép időben a tömeg lemegy a térre - avagy a Higgs-részecske nyomában (felfedezve 2008 nyarán, Nobel-díj 2009)
 • Április 16. Az ötödik elem - a kvinteszencia, avagy Einstein legnagyobb tévedése
 • Április 23. Mire való a többi részecske? - generációk és szuperpartnerek
 • Április 30. Túl a Standard Modelleken - a 2052-es fizikai Nobel-díj - a kvantumgravitáció, avagy szuperrészecskék a Multiverzumban

A Kozmofizika 2008 sorozat előadásaira a Polaris Csillagvizsgálóban szerda esténként, 19 óra kezdettel kerül sor, és azok a Polaris TV élő adása keretében is kövehetők, valamint utólag a médiatárból letölthetők. A Kulin György Csillagászati Szabadegyetem és a Kozmofizika 2008 előadásai az MCSE tagjai számára ingyenesek, akárcsak azoknak, akik az előadás után a helyszínen lépnek be az egyesületbe. Emellett a tagok számára a Polaris Csillagvizsgáló látogatása ingyenes, továbbá egyéb kedvezményeket, illetménykiadványt kapnak. Nem tagok esetén a belépő felnőttek részére 400 Ft, diákok és nyugdíjasok részére 250 Ft előadásonként.