Az Einstein-féle általános relativitáselmélet újabb részletét igazolták két egymás körül keringő neutroncsillag mozgásának megfigyelésével. A különböző relativitáselméletek közötti eltérések elsősorban a nagyon erős gravitációs terekben jelentkeznek. A Science hasábjain közölt tanulmány egyértelműen Einsteint igazolta.

Brit, amerikai, kanadai, francia és olasz kutatók négy évig tanulmányoztak egy kettős csillagrendszert a Green Bank rádiótávcsővel. A rendszer mindkét tagja szupersűrű, gyorsan forgó neutroncsillag, rádiósugárzást kibocsátó pulzár. A csillagok nagyon közel vannak egymáshoz, távolságuk mindössze kétszerese a Föld-Hold távolságnak, egymás körüli keringési idejük 2,5 óra.

Mintegy 1700 pulzárt ismerünk, de ez az egyetlen eset, amikor két pulzár egymás körül kering. A megfigyelés szempontjából szerencse, hogy a csillagok keringési síkja csaknem pontosan egybeesik a csillagoktól felénk mutató egyenessel, vagyis a sugárzás útjával. Ahogy az egyik csillag elhalad a párját körülvevő, lyukas fánk alakú gázfelhő mögött, az első égitest kitakarja a hátsót, tehát a földi megfigyelő kevesebb sugárzást észlel. A rádiójelek intenzitásának változásából ki lehet számítani a két csillag mozgásának finom részleteit.

Einstein 1915-ben közzétett általános relativitáselmélete egyebek mellett leírja azt is, mi történik, ha két nagy tömegű forgó test van egymás közelében. Az egyik test gravitációs vonzásának és forgásának hatására a másik test forgástengelye imbolyog. Kettős (nem pulzárokból álló) csillagrendszert korábban is sokat megfigyeltek már, de eddig nem tudták kimutatni, hogy a jelenség valóban fellép.

A mostani vizsgálatok viszont lehetőséget adtak a számszerű ellenőrzésére is, és a forgástengelyek mozgásában megfigyelt változás pontosan egyezett az Einstein-elméletből számított értékkel. Mostantól tehát eggyel több bizonyíték igazolja az általános relativitáselmélet helyességét.