A tudomány az élhető Földért - a Magyar Tudomány Ünnepe 2008-ban

2008.10.30. 13:41

Tizenkettedik alkalommal ünnepeljük a Magyar Tudomány Napját. Az idei eseménysorozat mottójául "A tudomány az élhető Földért" gondolatot választották a rendezők, összhangban azzal, hogy az ENSZ 2008-at a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította.

A 2008. évi rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára november 3-án 10 órakor kerül sor az MTA Székházának Dísztermében. "A szellem vívmányaival és tapasztalásaival a kék bolygó körül forognak majd a programok. Kiváló magyar tudósokkal, izgalmas kutatásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tudomány óriási lehetőséget adott a kezünkbe, amellyel Földünk életét is befolyásolhatjuk" - írja Pálinkás József, az MTA elnöke köszöntőjében.

A témának az MTA külön is hangsúlyt kíván adni azzal a programsorozattal, amelyet november 3-7. között szervez meg a négy elem: a föld, a víz, a levegő, és a tűz, illetve ötödikként az ember jegyében. "Változatos programok, filmek, viták, kiállítások teszik igazi ünneppé ezeket a napokat. Országszerte zajlik az ünnep, az Akadémia fővárosi székházától az egyetemi központokon át a tudás kisközségekben működő nélkülözhetetlen fórumaiig, az iskolákig, könyvtárakig - írja az Akadémia elnöke.

Az országgyűlés november 3-át - azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását - a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. A programok ingyenesen látogathatók.

A Föld napja (hétfő)

Németh Tamás, az MTA főtitkárának előadása az MTA Székházának Dísztermében: A Föld - adottságaink és lehetőségeink (örökségünk és jelzálogunk)

Napjainkban a növekvő népesség igényeinek kielégítése és a természeti erőforrások korlátozott volta súlyos kérdéseket vet fel. Az erőforrások végessége mellett az is kedvezőtlen hatást vált ki, hogy a még meglévő készleteket is veszélyeztetik a természeti folyamatok és az antropogén hatások (szélsőséges klíma, degradáció, sivatagosodás, özönvízszerű áradások, víz- és talajkészletek túlhasználata, ipari és kommunális szennyezések stb.). A fenntartható fejlődés csak akkor valósítható meg, ha mélyreható ismeretekkel rendelkezünk környezetünkről, készleteinkről és a készletek felhasználhatóságát befolyásoló folyamatokról.

Ez az a terület, ahol a globális ismeretek regionális és lokális alkalmazására is figyelmet kell fordítanunk. A földi rendszerekbe történő beavatkozásoknak átgondoltaknak, tervezetteknek és széleskörűen elemzetteknek kell lenniük. A földtudományok körébe az adottságok és lehetőségek feltárása, az ésszerű erőforrás-használat tudományos megalapozása és az alternatív lehetőségek kidolgozása egyaránt beletartozik.

Forrás: [origo]


A víz napja (kedd)

Somlyódy László, az MTA rendes tagja előadása az MTA Nagytermében: A víz a változó világban - néha a sok is kevés

Vizes hírek a világból: vészes vízhiány, a szennyvízelhelyezés katasztrofális állapota, fertőzések, természeti katasztrófák, az Aral-tóhoz hasonlóan eltűnő vizek és a több országot lefedő nemzetközi vízgyűjtők konfliktusai. Itthon a cianidszennyezés, a rekord árvizek és a tiszai szabályozás újragondolása, a belvízi elöntések, az aszály és a vízhiány, ezek gazdasági következményei, a Balaton vízvesztése, a Rába habzása, a víz- és csatornadíjak emelkedése, az ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás ezermilliárd forint nagyságrendű fejlesztési igénye.Az aggasztó jeleket látva sokan kérdezik, mi várható a jövőtől? A víz-dilemma biztosan nem egyszerűsödik, megoldandó feladatok átlépték a korábban megszokott határokat.

Forrás: [origo]


A levegő napja (szerda)

Czelnai Rudolf, az MTA rendes tagja előadás a nagyteremben: Mit jelent számunkra a Föld légköre, és mit tudunk róla?

A Földet övező levegőburok életet ad és véd bennünket, ám az éghajlat sebezhető. A földi klíma a múltban többször is változott. Nagyobb átalakulások évezredek alatt mentek végbe, most azonban az emberi tevékenység hatására akár ötvenszer gyorsabban is bekövetkezhetnek. Ehhez az élővilág nehezen tud alkalmazkodni. A változások előrejelzésében az okoz bizonytalanságot, hogy a világóceán egésze csak évezredek alatt képes követni az éghajlati rendszer más elemeinek változásait.

Forrás: [origo]


A tűz napja (csütörtök)

Bárdossy György, az MTA rendes tagja előadása az MTA Nagytermében: A fosszilis energiahordozók szerepe a jövő energiaellátásában

Konvencionális (kőolaj, földgáz) és a nem konvencionális (olajhomokok, olajpalák, nehézolajok, BCGA típusú földgázfelhalmozódások, metánklatrátok) szénhidrogének, feketekőszén, barnakőszén és lignit, uránérc - készletek, termelés globálisan és Magyarországon. Hol és mennyi szénhidrogén felkutatására van remény? Mekkorák lesznek a kutatások költségei és kockázatai? Milyen ütemben fog nőni a globális energia kereslet? Milyen mértékben van lehetőség a jövő évtizedekben e kereslet kielégítésére? Külön foglalkozik az előrejelzések bizonytalanságával, ezen belül a lehetséges termelési csúcs ("peak-oil") becsült időpontjával.

Forrás: [origo]


Az ember napja (péntek)

Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese előadása Debrecenben, a DAB Székházban: A világ a fejünkben

Milyen életkorra alakulnak ki azok az agyi hálózatok, amelyek lehetővé teszik, hogy számfogalmunk legyen? Miért gátolja a szorongás a tudás megszerzését?  Miért kell az egészből visszavezetni és fokozatosan "lebontani" a világot? Hogyan változtatja meg a természettudomány életkorra méretezett oktatása a gondolkodást? Olvasásra készült-e az emberi agy, s ha nem, miért, mikor és hogyan lesz arra alkalmas? Kell-e edzeni az agyunkat? Mit "szeret" az agy, megértés nélkül tárolni, vagy értve építkezni? Vagy jobb, ha tanulni tanítjuk? Az előadás ezekre a kérdésekre keres választ egy fiatal tudományterület, a pedagógiai idegtudomány eredményeinek bemutatásával.

Az előadásokat élőben követheti az interneten, a www.tudomanyunnep.hu/video címen. A teljes rendezvénysorozat részletes programja itt olvasható.

GEO-FIFIKA

Október 31-én a soproni MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben - az Akadémia Széchenyi István emléknapjához kötődően - bemutatják a Föld éve alkalmából az intézet által kiadott GEO-FIFIKA című füzetsorozatot.

Ismeretterjesztő előadások iskolásoknak

Az MTA-előadások kiegészítéseként - a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete a budapesti MTA Székházban, a Magyar Állami Földtani Intézetben, valamint több regionális MTA-központban szervez iskolások számára ismeretterjesztő előadásokat.

Földtudományi megálló

Az MTA Székházban tartandó tudomány-ünnepi programokat egy Földtudományi megálló című kiállítás színesíti.KAPCSOLÓDÓ CIKK